1. Korinćanima 9:1-27

  • Primer apostola Pavla (1-27)

    • „Ne zavezuj usta biku“ (9)

    • „Teško meni ako ne objavljujem dobru vest!“ (16)

    • „Svima sam bio sve“ (19-23)

    • Samosavladavanje u trci za život (24-27)

9  Zar nisam slobodan? Zar nisam apostol? Zar nisam video Isusa, našeg Gospoda?+ Zar niste vi moje delo u Gospodu?  Ako drugima i nisam apostol, vama svakako jesam. Vi ste pečat koji potvrđuje da sam apostol za Gospoda.  Ovo je moja odbrana pred onima koji me optužuju:  Zar nemamo pravo da jedemo i pijemo?  Zar nemamo pravo da se oženimo vernicom i da je vodimo sa sobom,+ kao i drugi apostoli i Gospodova braća+ i Kifa*?+  Zar se samo Varnava+ i ja moramo izdržavati sopstvenim radom?  Koji to vojnik služi o svom trošku? Ko sadi vinograd, a ne jede njegov rod?+ Ili ko brine o stadu, a ne pije mleko od tog stada?  Zar ovo govorim s ljudskog stanovišta? Zar to ne govori i Zakon?  Jer je u Mojsijevom zakonu napisano: „Ne zavezuj usta biku kad vrši žito.“+ Zar je Bogu stalo do bikova? 10  Ne kaže li to upravo radi nas? Zaista, to je napisano radi nas, jer i onaj ko ore i onaj ko vrši žito treba da to čini u nadi da će dobiti svoj deo. 11  Ako smo mi među vama sejali duhovna dobra, zar je previše ako žanjemo vaša materijalna dobra?+ 12  Ako drugi imaju pravo na vašu pomoć, zar mi nemamo još više prava na to? Ali nismo koristili to pravo,+ nego sve podnosimo, da ne bismo postavili neku prepreku širenju dobre vesti o Hristu.+ 13  Zar ne znate da oni koji vrše svetu službu jedu hranu koja dolazi iz hrama i da oni koji služe kod oltara dobijaju deo žrtve prinete na oltaru?+ 14  Tako je i Gospod odredio da oni koji objavljuju dobru vest žive od dobre vesti.+ 15  Ali ja nisam iskoristio nijedno od tih prava.+ I ovo nisam napisao da bi se nešto od toga sada činilo za mene. Radije bih umro. Niko ne može da mi oduzme ono čime se mogu pohvaliti!+ 16  A ako objavljujem dobru vest, to nije razlog da se hvalim, jer to mi je dužnost. Zaista, teško meni ako ne objavljujem dobru vest!+ 17  Ako to činim drage volje, imam nagradu. Ali čak i ako to činim preko volje, ipak je to moj zadatak, koji mi je poveren.+ 18  Šta mi je onda nagrada? Da propovedam dobru vest bez nadoknade, kako ne bih zloupotrebio pravo koje imam kao propovednik dobre vesti. 19  Jer premda nisam ničiji rob, samog sebe sam učinio robom svima da što više njih pridobijem. 20  Judejcima sam bio kao Judejac, da pridobijem Judejce.+ Onima pod zakonom bio sam kao pod zakonom – premda ja nisam pod zakonom – da pridobijem one pod zakonom.+ 21  Onima bez zakona bio sam kao bez zakona – premda nisam bez Božjeg zakona, nego sam pod Hristovim zakonom+ – da pridobijem one bez zakona. 22  Slabima sam bio slab, da pridobijem slabe.+ Svima* sam bio sve, da na svaki mogući način neke spasem. 23  A sve činim radi dobre vesti, da bih je propovedao drugima.+ 24  Zar ne znate da u trci svi trkači trče, ali samo jedan dobija nagradu? Zato trčite tako da je osvojite!+ 25  A svaki takmičar se savladava u svemu. Oni to čine da bi dobili raspadljiv venac*,+ a mi neraspadljiv.+ 26  Zato ja ne trčim besciljno+ i ne udaram pesnicom u prazno, 27  nego vladam* svojim telom+ i držim ga u pokornosti kao roba, da ne bih i sam bio odbačen* nakon što sam propovedao drugima.

Fusnote

To jest Petar.
Ili: „Svim vrstama ljudi“.
Ili: „krunu“.
Ili: „kažnjavam; strog sam prema“. Doslovno: „bijem“.
Ili: „isključen iz trke“.