1. Korinćanima 6:1-20

  • Sporovi među hrišćanima (1-8)

  • Oni koji neće naslediti Božje Kraljevstvo (9-11)

  • „Proslavite Boga svojim telom“ (12-20)

    • „Bežite od bluda!“ (18)

6  Kad neko od vas ima spor s nekim,+ kako to da se usuđuje da ide na sud pred nepravedne ljude, a ne pred svete?  Zar ne znate da će sveti suditi svetu?+ A ako ćete suditi svetu, zar niste dorasli tome da sudite i u sitnim sporovima?  Zar ne znate da ćemo suditi anđelima?+ Zašto onda ne bismo sudili i u sporovima uobičajenim u ovom životu?  Ako, dakle, treba da rešite sporove koji su uobičajeni u ovom životu,+ zar za sudije uzimate one koji su van skupštine?  Govorim vam to da biste se postideli. Zar među vama nema nijednog mudrog čoveka koji bi mogao da sudi među svojom braćom,  pa brat izvodi brata na sud, i to pred nevernike?  Zaista, za vas je poraz već i to što imate sporove među sobom. Zašto radije ne podnesete nepravdu?+ Zašto radije ne pretrpite štetu?  Naprotiv, vi nanosite nepravdu i štetu, i to svojoj braći!  Zar ne znate da nepravedni ljudi neće naslediti Božje Kraljevstvo?+ Ne zavaravajte se! Ni bludnici*,+ ni idolopoklonici,+ ni preljubnici,+ ni muškarci koji imaju odnose s muškarcima*,+ 10  ni lopovi, ni pohlepni,+ ni pijanice,+ ni oni koji pogrdno govore o drugima*, ni iznuđivači, neće naslediti Božje Kraljevstvo.+ 11  A neki od vas su bili takvi, ali oprani ste,+ posvećeni ste,+ proglašeni ste pravednima+ u ime Gospoda Isusa Hrista i duhom našeg Boga. 12  Sve mi je dozvoljeno, ali nije sve korisno.+ Sve mi je dozvoljeno, ali ne želim ničemu da robujem*. 13  Hrana je za stomak, a stomak za hranu. A Bog će uništiti i jedno i drugo.+ Ali telo nije za blud*, nego za Gospoda,+ i Gospod za telo. 14  A Bog je uskrsnuo Gospoda,+ a i nas će uskrsnuti+ svojom silom.+ 15  Zar ne znate da su vaša tela deo Hristovog tela?+ Hoću li, dakle, uzeti delove Hristovog tela i ujediniti ih s bludnicom*? Nipošto! 16  Zar ne znate da onaj ko se sjedini s bludnicom postaje jedno telo s njom? Jer Bog kaže: „Dvoje će biti jedno telo.“+ 17  A onaj ko se sjedini s Gospodom jedno je u duhu s njim.+ 18  Bežite od bluda*!+ Svaki drugi greh koji čovek počini ne tiče se njegovog tela, ali ko čini blud, greši svom telu.+ 19  Zar ne znate da je vaše telo hram+ svetog duha? Taj duh ste dobili od Boga da prebiva u vama.+ Osim toga, vi ne pripadate sebi,+ 20  jer ste skupo plaćeni.+ Zato proslavite Boga+ svojim telom.+

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Blud“.
U izvornom tekstu, koriste se dva izraza, od kojih se jedan odnosi na aktivnog, a drugi na pasivnog partnera u homoseksualnom odnosu.
Ili: „verbalno zlostavljaju druge“.
Ili: „neću dopustiti da nešto ima vlast nada mnom“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „prostitutkom“.
Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.