1. Korinćanima 5:1-13

  • Čovek koji je počinio blud (1-5)

  • Malo kvasca ukiseli celo testo (6-8)

  • „Uklonite grešnika iz svoje sredine“ (9-13)

5  Zaista, čuje se da među vama ima bluda*,+ i to takvog bluda kakvog nema ni među nevernicima, naime, da jedan od vas živi sa ženom svog oca.+  Zar se ponosite time? Zar ne bi trebalo da tugujete+ i da uklonite iz svoje sredine onoga ko je to učinio?+  Iako nisam kod vas, u mislima sam s vama*, i već sam presudio onome koji je tako postupio, kao da sam s vama.  Kad se okupite u ime našeg Gospoda Isusa, znajući da sam silom našeg Gospoda Isusa u duhu s vama,  predajte takvog čoveka Satani+ da se odstrani štetan uticaj*, kako bi duh skupštine bio spasen u Gospodov dan.+  Nije dobro što se hvalite. Zar ne znate da malo kvasca ukiseli celo testo?+  Odstranite stari kvasac da biste bili novo testo, jer treba da budete beskvasni. Jer je Hrist, naše pashalno jagnje,+ već žrtvovan.+  Zato slavimo praznik,+ ali ne sa starim kvascem, niti s kvascem pokvarenosti i zlobe, nego s beskvasnim hlebom iskrenosti i istine.  U pismu sam vam napisao da prestanete da se družite s bludnicima*. 10  Pritom nisam mislio da se potpuno odvojite od ljudi ovog sveta+ koji su bludnici* ili pohlepni ili iznuđivači ili idolopoklonici, jer biste inače morali da izađete iz sveta.+ 11  Ali sada vam pišem da prestanete da se družite+ sa svakim ko se naziva bratom, a koji je bludnik* ili pohlepan+ ili idolopoklonik ili koji pogrdno govori o drugima* ili je pijanica+ ili iznuđivač+ – s takvim nemojte ni da jedete. 12  Zašto bih ja sudio onima koji su izvan skupštine? Zar vi ne sudite onima koji su unutar skupštine, 13  a Bog sudi onima koji su izvan nje?+ „Uklonite grešnika* iz svoje sredine!“+

Fusnote

Grčki: pornija. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „duhom sam prisutan“.
Doslovno: „da se uništi telo“.
Videti Rečnik pojmova, „Blud“.
Videti Rečnik pojmova, „Blud“.
Videti Rečnik pojmova, „Blud“.
Ili: „verbalno zlostavlja druge“.
Ili: „zloga“.