1. Korinćanima 3:1-23

  • Korinćani su još uvek telesni (1-4)

  • Bog daje da raste (5-9)

    • Božji saradnici (9)

  • Graditi materijalima otpornim na vatru (10-15)

  • „Božji hram“ (16, 17)

  • Mudrost ovog sveta je ludost pred Bogom (18-23)

3  Tako vam ja, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnim ljudima,+ nego kao telesnim ljudima, kao maloj deci+ u Hristu.  Hranio sam vas mlekom, a ne čvrstom hranom, jer još niste bili dovoljno jaki da je podnesete. A ni sada niste dovoljno jaki,+  jer ste još telesni.+ Jer dok među vama ima ljubomore i svađe, zar niste telesni+ i zar ne postupate kao i drugi ljudi?  Jer kad jedan govori: „Ja sam Pavlov“, a drugi: „Ja sam Apolov“,+ zar niste isti kao i svi drugi ljudi?  Ko je, dakle, Apolo? A ko je Pavle? Samo sluge+ koje izvršavaju službu koju im je Gospod dao i preko kojih ste postali vernici.  Ja sam posadio,+ Apolo je zalio,+ ali Bog je dao da raste.  Zato nije zaslužan ni onaj koji sadi ni onaj koji zaliva, nego Bog koji daje da raste.+  Onaj koji sadi i onaj koji zaliva imaju isti cilj*, ali svaki će dobiti nagradu prema svom trudu.+  Jer mi smo Božji saradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.+ 10  Po Božjoj nezasluženoj dobroti koja mi je ukazana, ja sam, kao vešt* glavni graditelj, postavio temelj,+ a neko drugi gradi na njemu. Ali neka svako pazi kako gradi na njemu. 11  Jer niko ne može da postavi neki drugi temelj osim onoga koji je već postavljen, a to je Isus Hrist.+ 12  Neko na tom temelju može da gradi zlatom, srebrom i dragim kamenom, a neko drvetom, senom ili slamom. 13  Ali kad dođe dan ispitivanja, videće se kakvo je čije delo, jer će vatra to otkriti+ i pokazati kako je ko gradio. 14  Ako ono što je sagrađeno na tom temelju ostane, taj koji je gradio dobiće nagradu. 15  Ako nečije delo izgori, taj će pretrpeti štetu. On sam će se spasti, ali kao kroz vatru. 16  Zar ne znate da ste vi Božji hram+ i da Božji duh prebiva u vama?+ 17  Ako neko uništi Božji hram, Bog će uništiti njega. Jer Božji hram je svet, a taj hram ste vi.+ 18  Neka se niko ne zavarava. Ako neko među vama misli da je mudar u ovom svetu*, neka postane lud da bi bio mudar. 19  Jer je mudrost ovog sveta ludost pred Bogom. Naime, pisano je: „On hvata mudre u njihovom lukavstvu.“+ 20  I još: „Jehova* zna da su razmišljanja mudrih isprazna.“+ 21  Zato neka se niko ne hvali ljudima, jer sve pripada vama, 22  bio to Pavle, ili Apolo, ili Kifa*,+ ili svet, ili život, ili smrt, ili ovo što je sada, ili ono što će doći – sve pripada vama. 23  A vi pripadate Hristu,+ a Hrist Bogu.

Fusnote

Doslovno: „jedno su“.
Ili: „mudar“.
Ili: „poretku; veku“. Videti Rečnik pojmova, „Poredak“.
To jest Petar.