Zaharija 6:1-15

6  Tada sam opet podigao oči i pogledao, kad gle, četvora kola izlaze između dve gore, a te gore su bile od bakra.  U prva kola bili su upregnuti riđi konji,+ a u druga crni konji.+  U treća kola bili su upregnuti beli konji,+ a u četvrta pegavi konji, šareni.+  Obratio sam se anđelu koji je razgovarao sa mnom i upitao sam ga: „Šta je to, gospodaru moj?“+  Anđeo mi je odgovorio: „To su četiri nebeska duha+ koja izlaze+ s mesta gde su stajali pred Gospodarem+ cele zemlje.+  Kola u koja su upregnuti crni konji neka krenu ka severnoj zemlji,+ beli prema moru, a pegavi ka južnoj zemlji.+  Šareni+ neka krenu da pretraže i obiđu svoj deo zemlje.“+ Zatim je rekao: „Idite, obiđite zemlju!“ I oni su počeli da obilaze zemlju.  Tada mi je doviknuo i rekao: „Gledaj! Oni što idu ka severnoj zemlji umiruju Jehovin duh+ u severnoj zemlji.“+  Opet mi je došla Jehovina reč: 10  „Neka se uzme deo od priloga izgnanika,+ koji su doneli Heldaj, Tovija i Jedaja, a ti dođi istog dana i s tim ljudima koji su došli iz Vavilona uđi u dom Josije, Sofonijinog sina.+ 11  I uzmi srebro i zlato, pa napravi raskošnu krunu+ i stavi je na glavu Isusu,+ Josedekovom sinu, prvosvešteniku. 12  I reci mu:„’Ovako kaže Jehova nad vojskama: „Evo čoveka+ kome je ime Izdanak.+ I niknuće sa svog mesta i sagradiće Jehovin hram.+ 13  On će sagraditi Jehovin hram i krasiće ga slava.+ Sedeće i vladaće na svom prestolu i biće sveštenik na svom prestolu,+ i između obe službe vladaće mir.+ 14  Raskošna kruna neka ostane u Jehovinom hramu za spomen+ Elemu, Toviji, Jedaji+ i Henu, Sofonijinom sinu. 15  Oni koji su daleko doći će i gradiće Jehovin hram.“+ I znaćete da me je k vama poslao Jehova nad vojskama.+ Tako će biti ako poslušate glas Jehove, svog Boga.‘“+

Fusnote