Zaharija 4:1-14

4  Anđeo koji je razgovarao sa mnom ponovo je došao i probudio me, kao što se čovek budi iz sna.+  Zatim me je upitao: „Šta vidiš?“+ A ja sam odgovorio: „Vidim svećnjak, sav od zlata,+ sa posudom na vrhu, i sa sedam žižaka. Sedam+ svetiljki na njegovom vrhu imaju sedam cevčica.  Pored njega su i dve masline,+ jedna s desne, a druga s leve strane posude.“  Tada sam se obratio anđelu koji je razgovarao sa mnom i upitao sam ga: „Gospodaru moj, šta to predstavlja?“+  Anđeo koji je razgovarao sa mnom odgovorio mi je: „Zar ne znaš šta to predstavlja?“ A ja sam rekao: „Ne znam, gospodaru moj.“+  Tada mi je odgovorio: „Ovo je Jehovina reč Zorovavelju: ’„Ne vojnom silom+ ni snagom,+ već mojim duhom“,+ kaže Jehova nad vojskama.  Ko si ti, velika goro?+ Pred Zorovaveljom+ postaćeš ravnica. I on će doneti zaglavni kamen+ uz poklike:+ „Kakva lepota! Kakva lepota!“‘“+  Opet mi je došla Jehovina reč:  „Zorovaveljeve ruke položile su temelj ovom domu+ i njegove ruke će ga dovršiti.+ I tada ćeš znati da me je Jehova nad vojskama poslao k vama.+ 10  Jer ko je prezreo dan skromnih početaka?+ Narod, a i sedam očiju, obradovaće se+ kad vide visak u Zorovaveljevoj ruci. Tih sedam očiju jesu Jehovine oči.+ One pretražuju svu zemlju.“+ 11  Ja sam progovorio i upitao ga: „Šta predstavljaju one dve masline s desne i s leve strane svećnjaka?“+ 12  Progovorio sam i drugi put i upitao ga: „Šta predstavljaju grane te dve masline iz kojih kroz dve zlatne cevi izlazi zlatasta tečnost?“ 13  A on mi je rekao: „Zar ne znaš šta to predstavlja?“ Odgovorio sam: „Ne znam, gospodaru moj.“+ 14  Tada je rekao: „To su dva pomazanika+ koji stoje pored Gospodara cele zemlje.“+

Fusnote