Zaharija 10:1-12

10  „Tražite od Jehove kišu+ u doba prolećne kiše,+ od Jehove koji stvara olujne oblake,+ koji ljudima daje obilnu kišu,+ koji svakome daje rod sa njive.+  Jer terafimi*+ iznose natprirodne objave, gatari dobijaju lažne vizije,+ objavljuju ništavne snove i uzalud teše.+ Zato će narod kao stado otići,+ i biće u nevolji, jer nemaju pastira.+  „Žestoko sam se razgnevio na pastire+ i pozvaću na odgovornost+ vođe koji su poput jaraca.+ Jer je Jehova nad vojskama pogledao na svoje stado,+ na Judin dom, i učinio ga je da izgleda poput veličanstvenog konja+ u boju.  Od Jude potiče poglavar,+ od njega potiče onaj koji je vladar i oslonac,+ od njega potiče bojni luk,+ od njega potiču svi koji upravljaju poslovima,+ svi oni od njega potiču.  Oni će biti kao junaci+ koji u boju gaze blato po ulicama.+ I boriće se jer je Jehova s njima,+ a oni koji na konjima jašu biće osramoćeni.+  Ojačaću Judin dom, spašću Josifov dom.+ I daću im prebivalište, jer ću im se smilovati,+ i biće kao da ih nisam odbacio,+ jer ja sam Jehova, njihov Bog, i uslišiću ih.+  Oni od Jefrema biće kao junak,+ njihovo srce radovaće se kao od vina.+ Videće to njihovi sinovi i radovaće se,+ njihovo srce će se veseliti Jehovi.+  „’Zazviždaću+ im i skupiću ih, jer ću ih otkupiti+ i biće mnogobrojni, kao što su bili mnogobrojni oni pre njih.+  Rasejaću ih među narode,+ i u udaljenim će se mestima mene sećati.+ Oživeće sa svojim sinovima i vratiće se.+ 10  I vratiću ih iz egipatske zemlje,+ skupiću+ ih iz Asirije, i dovešću ih u galadsku zemlju+ i na Livan, i neće biti dosta mesta za njih.+ 11  Proći ću kroz more donoseći mu nevolju,+ i udariću talase u moru,+ presušiće sve dubine Nila.+ I biće oboren asirski ponos,+ uklonjeno egipatsko žezlo.+ 12  Ja, Jehova, ojačaću ih,+ u ime će moje hoditi‘,+ govori Jehova.“

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pst 31:19.