Sudije 9:1-57

9  Avimeleh,+ Jerovalov sin, otišao je u Sihem+ kod braće svoje majke i rekao je njima i celoj rodbini s majčine strane:  „Molim vas, kažite svim stanovnicima Sihema: ’Šta vam je bolje, da nad vama vlada sedamdeset ljudi,+ svi Jerovalovi sinovi, ili da nad vama vlada jedan čovek? Setite se da sam ja vaša kost i vaše meso.‘“+  Tako su braća njegove majke prenela sve njegove reči svim stanovnicima Sihema i njihovo srce se priklonilo Avimelehu,+ jer su rekli: „On je naš brat.“+  Dali su mu sedamdeset srebrnika iz Val-Veritovog hrama,+ čime je Avimeleh unajmio besposlene i drske ljude,+ koji su mu se pridružili.  Zatim je otišao u dom svog oca u Ofri+ i na jednom kamenu pobio svoju braću,+ Jerovalove sinove, sedamdeset ljudi. Ali ostao je Jotam, najmlađi Jerovalov sin, jer se sakrio.  Kasnije su se okupili svi stanovnici Sihema i svi stanovnici Mila+ te su otišli i kod velikog drveta,+ kod stuba koji je stajao u Sihemu,+ postavili Avimeleha za kralja.+  Kada su to javili Jotamu, on je otišao i stao navrh gore Garizim+ i povikao na sav glas: „Čujte me, stanovnici Sihema, a i neka Bog čuje vas!  „Jednom su pošla stabla da pomažu sebi kralja. Tako su rekla maslini:+ ’Budi nam ti kralj.‘+  Ali maslina im je odgovorila: ’Zar da se odreknem svog ulja koje je na slavu+ Bogu i ljudima, pa da se njišem nad drugim stablima?‘+ 10  Zatim su stabla rekla smokvi:+ ’Dođi ti pa nam budi kralj.‘ 11  Ali smokva im je rekla: ’Zar da se odreknem svoje slasti i svog dobrog ploda, pa da se njišem nad drugim stablima?‘+ 12  Onda su stabla rekla vinovoj lozi: ’Dođi ti da nam budeš kralj.‘ 13  A vinova loza im je odgovorila: ’Zar da se odreknem svog mladog vina koje veseli Boga i ljude,+ pa da se njišem nad drugim stablima?‘ 14  Na kraju su sva stabla rekla trnovitom grmu:+ ’Dođi ti da nam budeš kralj.‘ 15  A trnoviti grm je odgovorio stablima: ’Ako zaista želite da me pomažete za kralja, dođite i sklonite se u moj hlad.+ A ako nećete, neka izađe vatra+ iz trnovitog grma i proguta livanske+ kedrove.‘+ 16  „A sada, ako ste ispravno i pošteno postupili kada ste Avimeleha postavili za kralja,+ ako ste učinili dobro Jerovalu i njegovom domu i ako ste mu učinili kako je zaslužio po onome što je činio — 17  jer se moj otac borio+ za vas i svoju dušu je izložio opasnosti+ da bi vas izbavio iz ruku Madijanaca,+ 18  a vi ste danas ustali na dom mog oca i na jednom kamenu ste pobili njegove sinove,+ sedamdeset ljudi,+ i postavili ste Avimeleha, sina njegove robinje,+ za kralja+ nad stanovnicima Sihema samo zato što je on vaš brat — 19  dakle, ako ste danas postupili ispravno i pošteno prema Jerovalu i njegovom domu, radujte se s Avimelehom, a i on neka se raduje s vama.+ 20  Ali ako niste, neka izađe vatra+ od Avimeleha i proguta stanovnike Sihema i stanovnike Mila,+ i neka izađe vatra+ od stanovnika Sihema i od stanovnika Mila i proguta Avimeleha.“+ 21  Tada je Jotam+ otišao i pobegao u Vir gde je i ostao zbog svog brata Avimeleha. 22  Avimeleh je tri godine oholo vladao kao knez nad Izraelom.+ 23  Tada je Bog dopustio da duh razdora*+ zavlada između Avimeleha i stanovnika Sihema, i stanovnici Sihema su izneverili+ Avimeleha. 24  To je bilo zato što je trebalo da se osveti zločin počinjen nad sedamdeset Jerovalovih sinova+ i da njihova krv padne na njihovog brata Avimeleha, jer ih je ubio,+ i na stanovnike Sihema, jer su mu pomogli+ da ubije svoju braću. 25  Stanovnici Sihema postavili su mu zasede po gorskim vrhovima i pljačkali su svakog ko bi prošao pored njih onim putem. Za to je saznao Avimeleh. 26  Onda je Gal,+ Evedov sin, došao sa svojom braćom i prešao u Sihem.+ Stanovnici Sihema s pouzdanjem su mu se priklonili.+ 27  Po običaju su otišli u polje da beru grožđe u svojim vinogradima, gaze ga i vesele se,+ a onda su otišli u hram svog boga+ da jedu, piju+ i proklinju+ Avimeleha. 28  Tada Gal, Evedov sin, reče: „Ko je Avimeleh?+ Zar nije on Jerovalov+ sin? I ko je Zevul,+ njegov poverenik u Sihemu? Zašto njima da služimo? Bolje da služite ljudima Emora,+ Sihemovog oca. Zašto da služimo Avimelehu? 29  Kada bi ovaj narod bio pod mojom rukom,+ svrgnuo bih Avimeleha.“ I poručio je Avimelehu: „Sakupi veliku vojsku pa kreni u boj.“+ 30  Kada je Zevul, gradski knez, čuo reči Gala, Evedovog sina,+ veoma se razgnevio. 31  Zato je u tajnosti poslao glasnike Avimelehu, i poručio mu: „Evo, Gal, Evedov sin, i njegova braća došli su u Sihem+ i sada bune grad protiv tebe. 32  Zato ti i tvoji ljudi ustanite noću+ i postavite zasedu+ u polju. 33  A rano ujutru, kad ograne sunce, ustani i udari na grad. Kada on i njegovi ljudi izađu na tebe, učini s njim šta želiš.“ 34  Tako su Avimeleh i svi oni koji su bili s njim ustali noću i postavili oko Sihema zasedu rasporedivši ljude u četiri čete. 35  Gal,+ Evedov sin, izašao je i stao na gradska vrata. Tada su Avimeleh i njegovi ljudi izašli iz zasede. 36  Čim ih je Gal ugledao, reče Zevulu: „Gle, ljudi silaze s gorskih vrhova.“ A Zevul mu odgovori: „Od senki s gora čini ti se da vidiš ljude.“+ 37  Gal opet reče: „Gle, ljudi silaze s uzvišice koja je usred zemlje, a jedna četa dolazi putem od velikog drveta Meonenima.“ 38  Na to mu Zevul odgovori: „Gde su sada tvoje reči kojima si se hvalio:+ ’Ko je Avimeleh da mu služimo?‘+ Zar nisu ovo ljudi koje si ti odbacio?+ Izađi sad i bori se protiv njih.“ 39  Gal je bio na čelu stanovnika Sihema i krenuo je u borbu protiv Avimeleha. 40  Ali Avimeleh ga je poterao pa je on pobegao pred njim. Mnogi su padali mrtvi, sve do gradskih vrata. 41  Avimeleh je ostao u Arumi, a Zevul+ je proterao Gala+ i njegovu braću, tako da više nisu mogli da žive u Sihemu.+ 42  Sledećeg dana narod je izašao u polje. To su javili Avimelehu.+ 43  On je uzeo svoje ljude, podelio ih u tri čete+ i postavio zasedu u polju. Kada je video da narod izlazi iz grada, krenuo je na njih i pobio ih. 44  Avimeleh i čete koje su bile s njim navalili su napred i postavili se kod gradskih vrata, dok su dve čete udarile na sve koji su bili u polju i pobile ih.+ 45  Tako je Avimeleh ceo taj dan osvajao grad i na kraju ga je i osvojio. Pobio je ljude u gradu,+ a grad razorio+ i posuo solju.+ 46  Kada su to čuli svi stanovnici sihemske kule, otišli su u podrum hrama boga Verita.+ 47  Kad su Avimelehu javili da su se okupili svi stanovnici sihemske kule, 48  Avimeleh je otišao na goru Salmon+ zajedno sa svojim ljudima. Uzeo je u ruke sekiru, odsekao jednu granu s drveta, podigao je, stavio na rame i rekao svojim ljudima: „Što ste videli da sam ja učinio, brzo i vi činite!“+ 49  Tada su svi odsekli po granu i krenuli za Avimelehom. Zatim su grane nabacali na podrum i zapalili vatru nad onima koji su bili u podrumu. Tako su poginuli svi stanovnici sihemske kule, oko hiljadu muškaraca i žena.+ 50  Avimeleh je onda otišao na Teves,+ opkolio ga i osvojio. 51  Usred grada bila je jaka kula u koju su pobegli svi muškarci i žene, svi stanovnici tog grada. Zatvorili su vrata za sobom i popeli se na krov kule. 52  Avimeleh je došao do kule i napao je. Kad je skoro došao do vrata kule da ih spali vatrom,+ 53  jedna žena baci mlinski kamen na glavu Avimelehu i razbi mu lobanju.+ 54  On brzo pozva slugu koji mu je nosio oružje i reče mu: „Izvuci mač i ubij me,+ da se ne bi za mene govorilo: ’Ubila ga je žena.‘“ Njegov sluga ga je odmah probo i on je umro.+ 55  Kada su Izraelci videli da je Avimeleh poginuo, svi su se vratili u svoje mesto. 56  Tako je Bog Avimelehu vratio zlo koje je on naneo svom ocu kada je pobio svoju braću, njih sedamdeset.+ 57  Bog je učinio da se sve zlo koje su činili stanovnici Sihema vrati njima na glavu, i tako ih je stiglo+ prokletstvo+ Jotama,+ Jerovalovog+ sina.

Fusnote

 Doslovno: „loš duh“.