Sudije 6:1-40

6  Izraelovi sinovi su ponovo počeli da čine ono što je zlo u Jehovinim očima.+ Zato ih je Jehova predao u ruke Madijancima na sedam godina.+  Ruka Madijanaca bila je teška nad Izraelom.+ Izraelovi sinovi su zbog Madijanaca načinili sebi podzemna skladišta u brdima i sklanjali se po pećinama i vrletima.+  Kada bi Izraelci zasejali njive,+ došli bi Madijanci, Amaličani+ i narodi sa Istoka+ i napali ih.  Oni bi se ulogorili na njihovoj zemlji i uništili useve sa zemlje sve do Gaze. Ne bi ostavili u Izraelu ni hrane, ni sitne stoke, ni goveda, ni magaraca.+  Dolazili su sa svojom stokom i sa svojim šatorima. Bilo ih je tako mnogo kao skakavaca;+ nije bilo broja ni njima ni njihovim kamilama.+ Dolazili su u zemlju da je unište.+  Tako je zbog Madijanaca Izrael upao u veliku bedu, pa su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju Jehovu da im pomogne.+  Kada su zbog Madijanaca Izraelovi sinovi prizvali Jehovu da im pomogne,+  Jehova je poslao Izraelovim sinovima jednog čoveka, proroka,+ i rekao im: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Ja sam vas izveo iz Egipta+ i izbavio sam vas iz doma robovanja.+  Izbavio sam vas iz egipatske ruke i iz ruku svih vaših tlačitelja i terao sam ih ispred vas i dao sam vam njihovu zemlju.+ 10  Još sam vam rekao: „Ja sam Jehova, vaš Bog.+ Ne služite bogovima Amoreja+ u čijoj zemlji živite.“+ Ali vi niste poslušali moj glas.‘“+ 11  Zatim je došao Jehovin anđeo+ i seo pod veliko stablo u Ofri koje je pripadalo Joasu iz Avijezerove porodice.+ Njegov sin Gedeon+ vršio je pšenicu u vinskoj presi da bi je što pre sklonio od Madijanaca. 12  Tada mu se pojavi Jehovin anđeo i reče mu: „Jehova je s tobom,+ hrabri junače.“ 13  A Gedeon ga upita: „Oprosti, gospodaru, ali ako je Jehova s nama, zašto nas je snašlo sve ovo+ i gde su sva njegova čuda+ o kojima su nam pričali naši očevi+ kad su govorili: ’Zar nas Jehova nije izveo iz Egipta?‘+ Ali sad nas je Jehova napustio+ i predao nas u ruke Madijancima.“ 14  Tada se Jehova okrenu prema njemu i reče: „Ti si snažan+ i izbavićeš Izrael iz madijanskih ruku.+ Ne šaljem li te ja?“+ 15  A Gedeon ga upita: „Oprosti, Jehova, ali čime ću izbaviti Izrael?+ Evo, moja porodica* je najmanja u Manasijinom plemenu, a ja sam najneznatniji u kući svog oca.“+ 16  Ali Jehova mu odgovori: „Ja ću biti s tobom+ i zato ćeš pobiti Madijance+ kao da su jedan čovek.“ 17  Tada Gedeon reče: „Ako sam našao milost u tvojim očima,+ daj mi znak po kome ću znati da zaista ti govoriš sa mnom.+ 18  Molim te, ostani ovde,+ a ja idem da ti donesem dar i stavim ga pred tebe.“+ A on mu odgovori: „Sedeću ovde dok se ne vratiš.“ 19  Tada je Gedeon otišao i pripremio jare+ i zamesio beskvasne hlebove od jedne efe* brašna.+ Meso je stavio u korpu, a čorbu je sipao u lonac, pa je to doneo kod njega pod veliko stablo i postavio. 20  Tada mu anđeo istinitog Boga reče: „Uzmi meso i beskvasne hlebove, pa ih stavi na onu veliku stenu,+ a čorbu prospi.“ On učini tako. 21  Tada Jehovin anđeo pruži vrh štapa koji je držao u ruci i dodirnu meso i beskvasne hlebove. Iz stene planu vatra koja spali meso i beskvasne hlebove,+ a Jehovin anđeo nestade ispred njegovih očiju. 22  Tada Gedeon shvati da je to bio Jehovin anđeo.+ Onda reče: „Jao, Suvereni Gospode Jehova! Video sam anđela tvoga, Jehova, licem u lice!“+ 23  A Jehova mu reče: „Mir tebi.+ Ne plaši se.+ Nećeš umreti.“+ 24  Gedeon je na tom mestu sagradio Jehovi oltar+ koji sve do danas nosi ime+ Jehova-Šalom.* On još uvek stoji u Ofri,+ koja pripada Avijezerovoj porodici. 25  Te noći Jehova mu reče: „Uzmi junca od svog oca, drugog junca od sedam godina, i sruši Valov oltar+ koji ima tvoj otac i poseci obredno deblo* koje je pored njega.+ 26  Zatim podigni oltar Jehovi, svom Bogu, na vrhu ovog utvrđenja, slažući kamenje u redove. Onda iseci obredno deblo i na tim drvima prinesi tog drugog junca kao žrtvu paljenicu.“ 27  Tada Gedeon uze deset ljudi od svojih slugu i učini kako mu je Jehova rekao.+ Ali pošto se bojao doma svog oca i ljudi iz grada, nije to učinio danju, već noću.+ 28  Kada su sutradan ljudi iz grada kao i obično rano ustali, gle, Valov oltar je bio srušen i obredno deblo+ pored njega posečeno, a onaj junac bio je prinesen na novom oltaru. 29  Tada su jedni druge pitali: „Ko je to uradio?“ I počeli su da se raspituju i da traže. Na kraju su rekli: „To je uradio Gedeon, Joasov sin.“ 30  Tada su ljudi iz grada rekli Joasu: „Izvedi svog sina da se pogubi,+ jer je srušio Valov oltar i posekao obredno deblo koje je bilo pored njega.“ 31  Joas+ je svima koji su ustali protiv njega rekao:+ „Zar ćete vi braniti Vala? Zar ćete ga vi spasti? Ko stane na njegovu stranu, neka se još ovog jutra pogubi.+ Ako je Val pravi bog,+ neka se sam brani+ zato što mu je neko srušio oltar.“ 32  Tog dana on je Gedeonu dao ime Jeroval,*+ rekavši: „Neka se Val sam brani jer mu je neko srušio oltar.“+ 33  Svi Madijanci,+ Amaličani+ i narodi sa Istoka+ okupili su se kao jedan,+ prešli u jezraelsku dolinu+ i tamo se ulogorili. 34  Jehovin duh+ obuzeo je Gedeona i on je zatrubio u rog,+ a Avijezerova porodica+ se okupila oko njega. 35  Zatim je poslao glasnike+ po celom Manasijinom plemenu pa su se i oni okupili oko njega. Poslao je glasnike i po Asirovom, Zavulonovom i Neftalimovom plemenu, pa su i oni izašli pred njega. 36  Tada Gedeon reče istinitom Bogu: „Ako ćeš preko mene izbaviti Izrael, kao što si i obećao,+ 37  evo, ostaviću runo na gumnu. Ako rosa bude samo na runu, a sva zemlja bude suva, onda ću znati da ćeš preko mene izbaviti Izrael, kao što si i obećao.“ 38  Tako je i bilo. Kada je sutra rano ustao, iscedio je runo u kom je bilo toliko rose da je njome napunio jednu veliku posudu. 39  Gedeon ponovo reče istinitom Bogu: „Nemoj se gneviti na mene, već mi dopusti da još jednom progovorim. Molim te, dopusti mi još jednom da proverim šta će biti s runom. Molim te, neka samo runo bude suvo, a po svoj zemlji neka bude rosa.“ 40  Bog je te noći tako i učinio. Samo je runo bilo suvo, a po svoj zemlji bila je rosa.

Fusnote

 Doslovno: „moja hiljada“.
 Efa iznosi 22 litre. Vidi dodatak 13.
 „Jehova-Šalom“ znači „Jehova je mir“.
 Ili: „Ašeru“.
 „Jeroval“ znači „neka se Val brani“.