Sudije 20:1-48

20  Tada su izašli svi Izraelovi sinovi,+ od Dana+ do Virsaveje,+ zajedno s onima iz galadske zemlje.+ Svi su se jednodušno okupili+ i stali pred Jehovu u Mispi.+  Poglavari sveg naroda, svih Izraelovih plemena, zauzeli su svoje mesto na zboru* naroda istinitog Boga;+ bilo je četiristo hiljada pešaka naoružanih mačem.+  Venijaminovi sinovi su čuli da su Izraelovi sinovi otišli u Mispu.+ Zatim su Izraelovi sinovi rekli: „Kažite nam kako se dogodilo to zlo?“+  Tada je onaj čovek, Levit,+ muž ubijene žene, ovako odgovorio: „Došao sam u Venijaminovu Gavaju+ sa svojom inočom*+ da prenoćim.  Stanovnici Gavaje ustali su na mene i noću opkolili kuću u kojoj sam bio. Hteli su mene da ubiju, ali su umesto toga silovali moju inoču+ i ona je umrla.+  Zato sam uzeo svoju inoču, isekao je na komade i poslao ih u sve krajeve Izraelovog nasledstva,+ jer su u svojoj besramnosti+ počinili sramno i bezumno delo u Izraelu.+  A sada, svi Izraelovi sinovi, posavetujte se i recite šta mislite.“+  Tada ceo narod ustade kao jedan+ i reče: „Niko od nas neće se vratiti u svoj šator i niko neće otići svojoj kući.+  Ovako ćemo učiniti Gavaji: žrebom+ ćemo odlučiti kako da krenemo na nju. 10  Uzećemo po deset ljudi od stotinu iz svih Izraelovih plemena, po stotinu od hiljade i po hiljadu od deset hiljada koji će nabavljati hranu za ljude koji će krenuti na Venijaminovu Gavaju zbog onog sramnog i bezumnog dela+ koje je počinjeno u Izraelu.“ 11  Tako su se svi Izraelci okupili protiv tog grada, složno kao jedan. 12  Tada su Izraelova plemena poslala ljude po celom Venijaminovom plemenu+ sa porukom: „Kakvo se to zlo desilo među vama?+ 13  Predajte+ sada te pokvarene ljude+ iz Gavaje+ da ih pogubimo+ i tako uklonimo zlo iz Izraela.“+ Ali Venijaminovi sinovi nisu hteli da poslušaju glas svoje braće, Izraelovih sinova.+ 14  Tada su Venijaminovi sinovi došli iz svojih gradova i okupili se u Gavaji da izađu u boj protiv Izraelovih sinova. 15  Tako se tog dana od Venijaminovih sinova koji su došli iz svojih gradova okupilo dvadeset i šest hiljada ljudi naoružanih mačem,+ pored stanovnika Gavaje, kojih se okupilo sedamsto izabranih ljudi. 16  Među svim tim mnoštvom bilo je sedamsto izabranih ljudi koji su bili levoruki.+ Svi su kamenom iz praćke+ gađali tačno u dlaku, ne promašujući cilj. 17  Okupili su se i Izraelovi ljudi, osim Venijaminovih sinova, i bilo ih je četiristo hiljada ljudi naoružanih mačem,+ sve samih ratnika. 18  Izraelovi sinovi su ustali i pošli u Vetilj da pitaju Boga+ šta da rade. Pitali su: „Ko će od nas prvi krenuti u boj protiv Venijaminovih sinova?“+ Jehova je odgovorio: „Juda neka krene prvi.“+ 19  Tako su ujutru Izraelovi sinovi ustali i ulogorili se ispred Gavaje. 20  Izraelci su izašli u boj protiv Venijaminovih sinova. Ispred Gavaje su se Izraelovi ljudi svrstali u bojne redove i krenuli protiv njih. 21  Venijaminovi sinovi su izašli iz Gavaje+ i tog su dana pobili dvadeset i dve hiljade Izraelaca i ostavili ih da leže na zemlji.+ 22  Ali Izraelovi sinovi su bili hrabri i opet su se svrstali u bojne redove na istom mestu na kom su se svrstali i prvog dana. 23  Tada su Izraelovi sinovi otišli i plakali+ pred Jehovom sve do večeri i upitali Jehovu: „Da li da opet izađemo u boj protiv sinova Venijamina, našeg brata?“+ Jehova je odgovorio: „Idite protiv njega.“ 24  Tako su se drugog dana Izraelovi sinovi približili Venijaminovim sinovima.+ 25  Venijaminovi sinovi su i drugog dana izašli pred njih iz Gavaje i pobili još osamnaest hiljada Izraelovih sinova,+ sve samih ratnika naoružanih mačem.+ 26  Tada su svi Izraelovi sinovi,+ ceo narod, otišli u Vetilj i tu su plakali+ i sedeli pred Jehovom, postili+ do večeri i prinosili žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva+ pred Jehovom. 27  Posle toga su Izraelovi sinovi tražili savet od Jehove,+ istinitog Boga, jer se u to vreme tamo nalazio kovčeg saveza njegovog.+ 28  Fines,+ sin Eleazara, Aronovog sina, služio je u to vreme pred kovčegom.+ On je upitao: „Hoćemo li opet izaći u boj protiv sinova Venijamina, svog brata, ili da odustanemo?“+ Jehova je odgovorio: „Idite, jer ću ga sutra predati vama u ruke.“+ 29  Tada je Izrael postavio zasedu+ oko Gavaje. 30  Trećeg dana izašli su Izraelovi sinovi protiv Venijaminovih sinova i svrstali se u bojne redove ispred Gavaje, kao i ranije.+ 31  Kada su Venijaminovi sinovi izašli na njih, ovi su ih odvukli od grada.+ Onda su Venijaminovi sinovi kao i ranije počeli da ubijaju neke od njih po poljskim putevima, od kojih jedan ide u Vetilj,+ a drugi u Gavaju,+ i tako su pobili tridesetak Izraelaca.+ 32  Venijaminovi sinovi su govorili: „Padaju pred nama kao i ranije.“+ Izraelovi sinovi su rekli: „Bežimo,+ jer ćemo ih tako odvući od grada i izaći će na puteve.“ 33  Svi Izraelovi sinovi podigli su se sa svojih mesta i svrstali se u bojne redove kod Val-Tamara, a oni Izraelovi sinovi koji su bili u zasedi+ krenuli su u juriš sa svojih mesta u blizini Gavaje.+ 34  Tako je ispred Gavaje došlo deset hiljada izabranih ljudi iz celog Izraela i boj je bio žestok. Venijaminovi sinovi nisu znali da im preti propast.+ 35  Jehova je porazio Venijamina+ pred Izraelom, tako da su Izraelovi sinovi tog dana pobili dvadeset i pet hiljada ljudi od Venijaminovih sinova, sve samih ratnika naoružanih mačem.+ 36  Venijaminovi sinovi su mislili da su porazili Izraelove sinove koji su se povlačili+ pred njima i koji su se uzdali u zasedu koju su postavili pred Gavajom. 37  Međutim, ljudi iz zasede+ brzo su se podigli i udarili na Gavaju.+ Raširili su se po gradu i oštricom mača pobili sve u njemu.+ 38  Izraelovi sinovi su se dogovorili s onima u zasedi da kao znak zapale vatru u gradu tako da se podigne gust dim.+ 39  Kada su Izraelovi sinovi počeli da se povlače iz boja, Venijaminovi sinovi su krenuli da ih ubijaju i pobili su tridesetak Izraelaca,+ govoreći: „Opet smo ih porazili kao i prvi put.“+ 40  Tada se iz grada počeo dizati gust dim+ kao znak.+ Kada su se Venijaminovi sinovi obazreli, videli su da se plamen iz grada diže ka nebu.+ 41  Tada su se Izraelovi sinovi okrenuli,+ a Venijaminove sinove je obuzeo strah+ jer su videli da ih je stigla propast.+ 42  Bežali su pred Izraelovim sinovima prema pustinji, dok su im napadači bili za petama, a i Izraelovi sinovi koji su krenuli iz grada ubijali su ih među sobom. 43  Tako su opkolili Venijaminove sinove.+ Progonili su ih bez predaha+ i pobili tačno ispred Gavaje,+ prema istoku. 44  Tako je palo osamnaest hiljada ljudi od Venijaminovog plemena, sve samih hrabrih muškaraca.+ 45  Zato su se okrenuli i pobegli u pustinju do stene Rimon.+ Na putevima su Izraelovi sinovi pobili+ još pet hiljada ljudi, a zatim su ih progonili sve do Gidoma i pobili još dve hiljade ljudi. 46  Tog dana ukupno je palo dvadeset i pet hiljada Venijaminovih sinova naoružanih mačem,+ sve samih hrabrih muškaraca. 47  Šeststo ljudi se okrenulo i pobeglo u pustinju do stene Rimon,+ i ostali su tamo četiri meseca. 48  Izraelovi sinovi su se vratili i ponovo napali Venijaminove sinove i pobili oštricom mača sve što je bilo u gradovima, od čoveka do stoke, sve na šta su naišli.+ Spalili su i sve gradove na koje su nailazili.+

Fusnote

 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.