Sudije 2:1-23

2  Jehovin anđeo+ je došao iz Galgala+ u Vokim+ i rekao: „Izveo sam vas iz Egipta i doveo sam vas u zemlju koju sam pod zakletvom obećao vašim praočevima.+ Još sam rekao: ’Neću nikada raskinuti svoj savez s vama.+  A vi ne sklapajte savez sa stanovnicima ove zemlje.+ Srušite njihove oltare.‘+ Ali vi niste poslušali moj glas.+ Zašto ste tako postupili?+  Zato vam kažem: ’Neću ih oterati ispred vas. Oni će vam postati zamka+ i njihovi bogovi postaće vam mamac.‘“+  Kada je Jehovin anđeo izgovorio ove reči pred svim Izraelovim sinovima, narod je glasno zaplakao.+  Zato je to mesto nazvano Vokim.* Tu su Jehovi prineli žrtve.  Kada je Isus otpustio narod, Izraelovi sinovi su pošli u osvajanje zemlje. Svako je pošao da zauzme svoje nasledstvo.+  Narod je služio Jehovi dok je Isus bio živ i dok su bile žive starešine koje su nadživele Isusa i koje su videle sva velika dela koja je Jehova činio za Izrael.+  Isus, Navinov sin, Jehovin sluga, umro je kada je imao sto deset godina.+  Sahranili su ga na mestu koje je pripadalo njegovom nasledstvu u Tamnat-Aresu*+ u brdovitom području Jefrema, severno od gore Gas.+ 10  Sav taj naraštaj bio je pribran svojim očevima.+ Posle njih došao je drugi naraštaj koji nije poznavao Jehovu, ni dela koja je on činio za Izrael.+ 11  Tako su Izraelovi sinovi počeli da čine ono što je zlo u Jehovinim očima+ i da služe likovima Vala.+ 12  Napustili su Jehovu, Boga svojih očeva, koji ih je izveo iz egipatske zemlje,+ i pošli su za drugim bogovima između bogova naroda koji su bili oko njih,+ pa su im se klanjali i tako vređali Jehovu.+ 13  Ostavili su Jehovu i počeli da služe likovima Vala i Astarote.+ 14  Tada se Jehova razgnevio na Izrael+ i predao* ih u ruke pljačkašima koji su ih pljačkali.+ Predao ih je u ruke njihovim neprijateljima koji su živeli oko njih,+ tako da se više nisu mogli odupreti svojim neprijateljima.+ 15  Kud god bi pošli, Jehovina ruka je bila protiv njih da im nanosi zlo,+ kao što je Jehova rekao i kao što im se Jehova zakleo.+ Tako su bili u velikoj nevolji.+ 16  Zato im je Jehova podizao sudije+ koje su ih izbavljale iz ruku onih što su ih pljačkali.+ 17  Ali nisu slušali ni svoje sudije, nego su obožavali+ druge bogove*+ i klanjali im se. Brzo su skrenuli s puta kojim su hodili njihovi praočevi, koji su slušali Jehovine zapovesti.+ Oni nisu tako činili. 18  Kada im je Jehova podizao sudije,+ Jehova je bio sa svakim sudijom i izbavljao ih je iz ruku njihovih neprijatelja sve vreme sudijinog života. Kad je čuo njihove jecaje, Jehova se sažalio+ na njih zbog onih koji su ih tlačili+ i ugnjetavali. 19  Kada bi sudija umro, oni bi se ponovo odvratili i postupali još gore nego njihovi očevi tako što bi išli za drugim bogovima, služili im i klanjali im se.+ Nisu odustajali od svojih dela ni od svog tvrdoglavog ponašanja.+ 20  Tada se Jehova razgnevio+ na Izrael i rekao: „Pošto je ovaj narod prestupio moj savez+ koji sam sklopio s njihovim praočevima i nije poslušao moj glas,+ 21  ni ja više neću ispred njih terati nijedan narod koji je ostao posle Isusove smrti,+ 22  da bih njima iskušavao+ Izraelce da vidim da li će se držati Jehovinog puta i hoditi njime, kao što su to činili njihovi očevi, ili neće.“ 23  Zato je Jehova ostavio te narode i nije ih odmah oterao,+ niti ih je predao Isusu u ruke.

Fusnote

 „Vokim“ znači „oni koji plaču“.
 U IN 19:50; 24:30 „Tamnat-Sarah“.
 Doslovno: „prodao“.
 Doslovno: „odali su se bludu s tuđim bogovima“. Vidi dodatak 6.