Sudije 12:1-15

12  Tada su se sakupili ljudi iz Jefremovog plemena, pa su otišli na sever i rekli Jeftaju: „Zašto si otišao da se boriš protiv Amonovih sinova, a nas nisi pozvao da idemo s tobom?+ Spalićemo i tebe i tvoju kuću!“+  Ali Jeftaj im reče: „Ja i moj narod žestoko smo se borili sa Amonovim sinovima.+ Ja sam vas zvao u pomoć, ali me vi niste izbavili iz njihovih ruku.  Kada sam video da me ne izbavljate, odlučio sam da svoju dušu izložim opasnosti*+ i krenem na Amonove sinove.+ Jehova mi ih je predao u ruke. Zašto ste onda danas izašli da se borite protiv mene?“  Jeftaj tada sakupi sve ljude iz Galada+ i krenu u bitku protiv Jefrema. Ljudi iz Galada pobili su ljude iz Jefremovog plemena, jer su ovi govorili: „Vi ste, Galade, begunci iz Jefrema, i usred Jefrema i Manasije živite.“  Galad je pre Jefrema zauzeo prelaze preko Jordana.+ Kada bi neko od odbeglih iz Jefremovog plemena rekao: „Pustite me da pređem“, ljudi iz Galada bi svakog od njih pitali: „Da li si ti iz Jefremovog plemena?“ Kada bi on odgovorio: „Nisam“,  oni bi mu rekli: „Hajde, reci Šibolet.“+ A on bi rekao: „Sibolet“, jer nije umeo ispravno da izgovori tu reč. Tada bi ga uhvatili i ubili na prelazima preko Jordana. Tako je u to vreme palo četrdeset i dve hiljade ljudi iz Jefremovog plemena.+  Jeftaj je šest godina bio sudija Izraelcima. Onda je Jeftaj iz Galada umro i bio je sahranjen u svom gradu u Galadu.  Posle njega je Avesan iz Vitlejema+ bio sudija Izraelcima.+  On je imao trideset sinova i trideset kćeri. Poslao je ljude da dovedu trideset žena iz drugog roda za svoje sinove. Sedam godina je bio sudija Izraelcima. 10  Onda je Avesan umro i bio je sahranjen u Vitlejemu. 11  Posle njega je Elon iz Zavulonovog plemena+ bio sudija Izraelcima. On je Izraelcima sudio deset godina. 12  Onda je umro Elon od Zavulona i bio je sahranjen u Ajalonu u Zavulonovoj zemlji. 13  Posle njega je Avdon, sin Elila iz Faratona,+ bio sudija Izraelcima. 14  Imao je četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdeset magaraca.+ Sudio je Izraelcima osam godina. 15  Onda je umro Avdon, sin Elila od Faratona, i bio je sahranjen u Faratonu u Jefremovoj zemlji, na amaličkoj gori.+

Fusnote

 Doslovno: „da svoju dušu stavim na svoj dlan“.