Sudije 1:1-36

1  Posle smrti Isusa Navina,+ Izraelovi sinovi upitali+ su Jehovu: „Ko će od nas prvi krenuti na Hanance da se bori protiv njih?“  Jehova je odgovorio: „Neka krene Juda.+ Dajem zemlju u njegove ruke!“  Tada je Juda rekao svom bratu Simeonu: „Pođi sa mnom u zemlju koja je žrebom pripala meni+ da se borimo protiv Hananaca, a ja ću onda poći s tobom u zemlju koja je žrebom pripala tebi.“+ I Simeon je pošao s njim.+  Tako su Judini sinovi krenuli, i Jehova je u njihove ruke predao Hanance i Ferezeje,+ tako da su u Vezeku pobili deset hiljada ljudi.  U Vezeku su našli Adoni-Vezeka, pa su se borili protiv njega i porazili Hanance+ i Ferezeje.+  Adoni-Vezek je pobegao, ali oni su krenuli za njim, uhvatili ga i odsekli mu palce na rukama i na nogama.  Tada Adoni-Vezek reče: „Sedamdeset kraljeva kojima su bili odsečeni palčevi na rukama i na nogama sakupljali su hranu pod mojim stolom. Onako kako sam ja činio, tako mi Bog vraća.“+ I odveli su ga u Jerusalim,+ gde je i umro.  Zatim su Judini sinovi napali Jerusalim+ i osvojili ga. Njegove stanovnike pobili su oštricom mača, a grad su spalili vatrom.  Onda su Judini sinovi otišli da se bore protiv Hananaca koji su živeli u brdima, u Negevu+ i u Šefeli.+ 10  Zatim su krenuli na Hanance koji su živeli u Hevronu+ (Hevron se ranije zvao Kirijat-Arva),+ i pobili su Sesaja, Ahimana i Talmaja.+ 11  Odatle su krenuli na stanovnike Davira.+ (Davir se ranije zvao Kirijat-Sefer.)+ 12  Tada Halev+ reče: „Onom ko napadne Kirijat-Sefer i osvoji ga daću svoju kćer Ahsu+ za ženu.“+ 13  Osvojio ga je Gotonilo,+ sin Keneza,+ Halevovog mlađeg brata.+ Zato mu je Halev dao svoju kćer Ahsu za ženu.+ 14  Kada je ona polazila u svoj dom, nagovorila je svog muža da zatraže jedno polje od njenog oca. Dok je sedela na magarcu, pljesnula je rukama da dozove svog oca Haleva.+ Tada je on upita: „Šta želiš?“ 15  Ona mu odgovori: „Blagoslovi me!+ Pošto si mi dao deo zemlje na jugu, daj mi i Gulot-Majim.“ Halev joj je dao Gornji Gulot+ i Donji Gulot. 16  Sinovi Kenejca,+ Mojsijevog tasta,+ otišli su sa Judinim sinovima iz grada palmi+ u Judejsku pustinju, koja je južno od Arada.+ Došli su i nastanili se kod naroda koji je tamo živeo.+ 17  Juda je krenuo dalje sa svojim bratom Simeonom. Oni su zajedno napali Hanance koji su živeli u Sefatu i uništili* su taj grad.+ Zato je grad nazvan Orma.*+ 18  Juda je zatim osvojio Gazu+ s njenim područjem, Askalon+ s njegovim područjem i Akaron+ s njegovim područjem. 19  Jehova je bio s Judom, tako da je on osvojio brdoviti kraj, ali nije mogao da otera stanovnike doline pošto su imali bojna kola+ s gvozdenim oštricama.+ 20  Kada su Halevu dali Hevron, kao što je Mojsije i obećao,+ on je odatle oterao tri Enakova sina.+ 21  Venijaminovi sinovi nisu oterali Jevuseje koji su živeli u Jerusalimu.+ Zato Jevuseji sve do danas žive u Jerusalimu s Venijaminovim sinovima.+ 22  Josifovi sinovi+ krenuli su na Vetilj,+ i Jehova je bio s njima.+ 23  Kada su Josifovi sinovi pošli da izvide+ Vetilj (taj grad se ranije zvao Luz),+ 24  uhode su videle čoveka kako izlazi iz grada. Oni su mu rekli: „Pokaži nam kako da uđemo u grad, a mi ćemo prema tebi biti milostivi.“*+ 25  Tako im je čovek pokazao kako da uđu u grad, a oni su oštricom mača pobili stanovnike grada,+ ali tog čoveka i celu njegovu porodicu pustili su da odu.+ 26  Onda je taj čovek otišao u zemlju Heteja,+ podigao tamo grad i nazvao ga Luz. Tako se zove sve do danas. 27  Manasija+ nije osvojio Vet-San+ i njegove okolne gradove, a ni Tanah+ ni njegove okolne gradove, nije oterao ni stanovnike Dora+ i njegovih okolnih gradova, ni stanovnike Ivleama+ i njegovih okolnih gradova, ni stanovnike Megida+ i njegovih okolnih gradova, nego su Hananci ostali da žive u toj zemlji.+ 28  Izrael je ojačao+ i prisilio Hanance na ropski rad,+ ali ih nije u potpunosti oterao.+ 29  Ni Jefrem nije oterao Hanance koji su živeli u Gezeru, tako da su Hananci ostali da žive s njima u Gezeru.+ 30  Zavulon+ nije oterao stanovnike Kitrona ni stanovnike Nalola,+ tako da su Hananci ostali da žive s njima,+ ali su bili prisiljeni na ropski rad.+ 31  Asir+ nije oterao stanovnike Akona,* ni stanovnike Sidona,+ ni Alava, ni Ahsiva,+ ni Helve, ni Afika+ ni Reova.+ 32  I tako je Asirovo pleme živelo među Hanancima koji su ostali u toj zemlji, jer ih nisu oterali.+ 33  Neftalim+ nije oterao stanovnike Vet-Semesa ni stanovnike Vet-Anata,+ tako da su živeli među Hanancima u toj zemlji.+ Stanovnike Vet-Semesa i Vet-Anata prisilili su na ropski rad.+ 34  Amoreji su potisnuli Danove sinove+ u brdovito područje i nisu im dali da siđu u dolinu.+ 35  Tako su Amoreji ostali da žive na gori Eres, u Ajalonu+ i Salvimu.+ Ali Josifov dom je postao moćan tako da je Amorejima nametnuo prisilan rad.+ 36  Područje Amoreja protezalo se od obronka Akravim+ do Sele pa naviše.

Fusnote

 Ili: „uništili kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 „Orma“ znači „uništenje“.
 Ili: „pa ćemo ti pokazati vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 „Akon“ je kasnije nazvan Ptolemaida. Vidi Del 21:7.