Rimljanima 4:1-25

4  Dakle, šta ćemo reći o Avrahamu, našem praocu+ po telu?  Da je Avraham zbog svojih dela bio proglašen pravednim,+ imao bi čime da se hvali — ali ne pred Bogom.  Jer šta kaže Pismo? „Avraham je verovao Jehovi, i on ga je zbog toga smatrao pravednim.“+  A onome ko radi,+ plata se ne smatra darom,*+ nego nečim što mu se duguje.+  Ali čoveka koji se ne uzda u ono što radi, nego veruje+ u onoga koji bezbožnika proglašava pravednim, on smatra pravednim zbog njegove vere.+  Tako i David govori o sreći čoveka koga Bog smatra pravednim nezavisno od njegovih dela:  „Srećni su oni kojima su bezakona dela oproštena+ i kojima su gresi pokriveni.+  Srećan je čovek kome Jehova ne uračunava greh.“+  Da li je, dakle, ova sreća samo za obrezane ili i za neobrezane?+ Jer kažemo: „Avrahama je Bog zbog njegove vere smatrao pravednim.“+ 10  A pod kakvim okolnostima je počeo da ga smatra takvim? Kad je bio obrezan ili neobrezan?+ Ne kad je bio obrezan, nego kad je bio neobrezan. 11  I primio je znak+ — obrezanje — kao pečat pravednosti koju je stekao zbog vere koju je imao još dok je bio neobrezan, da bude otac+ svima koji kao neobrezani veruju,+ kako bi ih Bog smatrao pravednima, 12  i da bude otac obrezanom potomstvu, ne samo onima koji se drže obrezanja nego i onima koji kao neobrezani idu stopama te vere koju je imao naš otac+ Avraham. 13  Jer obećanje+ da će biti naslednik sveta nije Avrahamu ili njegovom potomstvu dato na temelju zakona, nego na temelju pravednosti koju je stekao zbog svoje vere.+ 14  Jer ako su naslednici oni koji se drže zakona, vera je postala beskorisna i obećanje je poništeno.+ 15  U stvari, Zakon donosi Božji gnev,+ ali gde nema zakona, nema ni prestupa.+ 16  Dakle, obećanje+ je dato zbog vere, po nezasluženoj dobroti,+ i zasigurano je svem njegovom potomstvu,+ ne samo onom koje se drži Zakona nego i onom koje se drži Avrahamove vere. (On je otac+ svih nas, 17  kao što je napisano: „Postavljam te za oca mnogih naroda.“)+ To je bilo pred onim u koga je verovao, pred Bogom, koji oživljava mrtve+ i govori o onome što se još nije dogodilo kao da se već dogodilo.+ 18  Iako nije imao razloga da se nada, on je imao nadu, pa je verovao+ da će postati otac mnogih naroda,+ kao što je bilo rečeno: „Toliko će biti tvog potomstva.“+ 19  I vera mu nije oslabila, premda je znao da mu je telo već mrtvo,+ jer mu je bilo oko sto godina,+ i da je Sarina materica mrtva.+ 20  Ali zbog Božjeg obećanja+ nije se pokolebao niti je izgubio veru,+ nego je bio ojačan svojom verom+ i dao je slavu Bogu, 21  i bio je potpuno uveren da on može učiniti ono što je obećao.+ 22  Zato ga je „on smatrao pravednim“.+ 23  I da ga je „smatrao+ pravednim“ nije napisano samo radi njega+ 24  nego i radi nas kojima je određeno da budemo smatrani pravednima, jer verujemo u onoga koji je iz mrtvih uskrsnuo Isusa, našeg Gospoda,+ 25  koji je bio predat radi naših prestupa+ i uskrsnut da bismo mi bili proglašeni pravednima.+

Fusnote

 Ili: „nezasluženom dobrotom“.