Rimljanima 16:1-27

16  Preporučujem vam Fivu, našu sestru, koja služi+ u skupštini* u Kenhreji:+  Primite+ je u Gospodu kako dolikuje svetima i pomozite joj u svemu što joj od vas zatreba,+ jer je i ona bila zaštitnica mnogima, pa i meni.  Pozdravite Prisku i Akilu,+ moje saradnike+ u Hristu Isusu,  koji su svoj život izložili opasnosti+ zbog mene.* Njima sam zahvalan+ ne samo ja nego i sve skupštine drugih naroda.  Pozdravite i skupštinu u njihovoj kući.+ Pozdravite mog voljenog Epeneta, koji je među prvima+ u Aziji* postao Hristov sledbenik.*  Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas.  Pozdravite Andronika i Junija, moje rođake+ i moje zatvorske drugove,+ koji uživaju ugled među apostolima i koji su Hristovi sledbenici duže nego ja.  Pozdravite+ Amplijata, mog voljenog brata u Gospodu.  Pozdravite Urbana, našeg saradnika u Hristu, i mog voljenog Stahija. 10  Pozdravite+ Apela, prokušanoga u Hristu. Pozdravite Aristovulove ukućane. 11  Pozdravite Irodiona, mog rođaka.+ Pozdravite Narkisove ukućane koji su u Gospodu.+ 12  Pozdravite Trifenu i Trifosu, koje se trude u Gospodu. Pozdravite Persidu, našu voljenu sestru, jer se mnogo trudila u Gospodu. 13  Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodu, i majku njegovu i moju. 14  Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patrovu, Ermija i braću koja su s njima. 15  Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru i Olimpu i sve svete koji su s njima.+ 16  Pozdravite jedan drugoga svetim poljupcem.+ Pozdravljaju vas sve Hristove skupštine. 17  Molim vas, braćo, budite na oprezu zbog onih koji stvaraju podele+ i navode druge da se spotiču u veri, nasuprot učenju+ kome ste poučeni, i klonite ih se.+ 18  Jer takvi ne robuju našem Gospodu Hristu, nego željama svog tela,*+ pa slatkim+ i laskavim+ rečima zavode srca bezazlenih. 19  Zaista, svi su saznali za vašu poslušnost.+ Zato se radujem zbog vas. Ali želim da budete mudri+ s obzirom na dobro, a nedužni+ s obzirom na zlo.+ 20  A Bog koji daje mir+ uskoro će satrti Satanu+ pod vašim nogama. Neka nezaslužena dobrota našeg Gospoda Isusa bude s vama.+ 21  Pozdravlja vas Timotej, moj saradnik, i Lukije i Jason i Sosipatar, moji rođaci.+ 22  Pozdravljam vas u Gospodu ja, Tertije, koji sam zapisao ovo pismo. 23  Pozdravlja vas Gaj,+ koji je bio domaćin meni i celoj skupštini. Pozdravlja vas Erast, gradski+ blagajnik, i Kvart, njegov brat. 24  * —— 25  A Bogu+ — koji vas može učvrstiti po dobroj vesti koju objavljujem i po propovedanju o Isusu Hristu, prema otkrivanju svete tajne+ koja je dugo bila sakrivena, 26  a sada se objavila+ i obznanjena je preko proročanskih Pisama među svim narodima po zapovesti večnog Boga kako bi stekli veru i bili mu poslušni+ 27  njemu, jedinom mudrom,+ neka je slava+ preko Isusa Hrista+ u svu večnost. Amin.

Fusnote

 Vidi fusnotu za izraz „skupština“ u Mt 16:18.
 Doslovno: „koji su zbog moje duše podmetnuli svoj vrat“.
 Vidi fusnotu za Del 2:9.
 Doslovno: „prvina Azije za Hrista“.
 Doslovno: „nego svom stomaku“.
 Vidi fusnotu za Mt 17:21.