Psalam 99:1-9

99  Jehova je počeo kraljevati!+ Neka narodi drhte!+On sedi nad heruvimima.*+ Neka se zemlja trese.+   Velik je Jehova na Sionu,+Uzvišen je on iznad svih naroda.+   Neka hvale ime tvoje.+Ono je veliko, strah uliva i sveto je.+   Ti si kralj koji pravdu voli i silom je svojom podupire.+Ti si pravičnost utvrdio.+Pravdu i pravednost u Jakovu ti činiš.+   Uzvisujte Jehovu, Boga našega,+ i poklonite se pred podnožjem nogu njegovih.+On je svet.+   Mojsije i Aron bili su među sveštenicima njegovim,+A i Samuilo među onima koji su prizivali ime njegovo.+Prizivali su Jehovu, i on ih je uslišio.+   Govorio im je u stubu od oblaka.+I oni su držali opomene* njegove i propise koje im je dao.+   Jehova, Bože naš, ti si ih uslišio.+Bio si za njih Bog koji oprašta,+Ali i osvetnik za sramotna dela njihova.+   Uzvisujte Jehovu, Boga našega,+I poklonite se na svetoj gori njegovoj.+Jer je svet Jehova, Bog naš.+

Fusnote

 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 Vidi fusnotu za Ps 119:2.