Psalam 94:1-23

94  O Jehova, Bože osvetniče,+Bože osvetniče, zasjaj!+   Ustani, Sudijo cele zemlje!+Plati oholima po zasluzi njihovoj!+   Dokle će zli, o Jehova,+Dokle će zli klicati?+   Naviru im reči, neobuzdano govore.+Svi se zločinci hvale.+   Gaze narod tvoj, Jehova,+Nasledstvo tvoje tlače.+   Udovicu i stranca ubijaju,+Siročadima* život oduzimaju.+   Govore: „Jah to ne vidi,+Ne zapaža to Bog Jakovljev.“+   Shvatite, vi nerazumni ljudi,+I vi bezumni, kada ćete postati razboriti?+   Zar onaj koji je uho stvorio, ne može da čuje?+Zar onaj koji je oko načinio, ne može da vidi?+ 10  Zar onaj koji narode ispravlja ne može da ukori,+Onaj koji uči ljude da bi znanje stekli?+ 11  Jehova zna da su ljudske misli poput daha.+ 12  Srećan je čovek koga ti, Jah, ispravljaš,+I koga poučavaš iz zakona svoga,+ 13  Da bi mu mir dao u zle dane,+Dok se zlome jama ne iskopa.+ 14  Jer Jehova ne napušta narod svoj,+I ne ostavlja nasledstvo svoje.+ 15  Jer će presuda opet pravedna biti,+I svi koji su čestitog srca za njom će ići. 16  Ko će za mene ustati protiv zlih?+Ko će se za mene zauzeti protiv onih koji zlo čine?+ 17  Da mi Jehova nije pomogao,+Brzo bi duša moja na mestu tišine počinula.+ 18  Kad sam rekao: „Noga će moja posrnuti“,+Podržala me je, Jehova, dobrota* tvoja.+ 19  Kad se u meni umnože misli nespokojne,+Utehe tvoje miluju dušu moju.+ 20  Hoće li se presto koji nevolje donosi udružiti s tobom+Dok neprilike stvara služeći se zakonom?+ 21  Oštro napadaju dušu pravednika,+I osuđuju krv nevinu.+ 22  Ali Jehova će biti visoko utočište moje,+Moj Bog biće stena zaklona moga.+ 23  On će vratiti na njih zloću njihovu,+I istrebiće* ih nevoljom njihovom.+Istrebiće ih Jehova, Bog naš.+

Fusnote

 Doslovno: „dečacima bez oca“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „ućutkaće“.