Psalam 89:1-52

Maskil.* Psalam Etana Ezraita.+ 89  O ljubavi* Jehovinoj doveka ću pevati.+Iz naraštaja u naraštaj, ustima ću svojim vernost tvoju objavljivati.+   Jer sam rekao: „Ljubav je tvoja doveka čvrsto sazdana.+Na nebesima si utvrdio vernost svoju.“+   „Savez sam sklopio sa izabranikom svojim,+Zakleo sam se sluzi svome Davidu:+   ’Doveka ću utvrditi potomstvo tvoje,+I sazdaću presto+ tvoj za sve naraštaje.‘“ (Sela)   O Jehova, nebesa će hvaliti čudesno delo tvoje,+I vernost tvoju na skupu svetih.   Jer ko se na nebu s Jehovom uporediti može?+Ko je Jehovi sličan među sinovima* Božjim?+   Strahopoštovanje prema Bogu neka imaju sveti s kojima je blizak,+Veličanstven je on i strah uliva svima koji su oko njega.+   Jehova, Bože nad vojskama,+O Jah, ko je silan kao ti?+Vernost te tvoja obavija.+   Ti vladaš izdizanjem mora,+Kad se podižu talasi njegovi, ti ih smiruješ.+ 10  Ti si smrvio Ravu,+ kao nekoga na smrt ranjenog.+Snažnom mišicom svojom rasejao si neprijatelje svoje.+ 11  Nebo je tvoje+ i zemlja je tvoja,+Zemaljsko tlo* i sve što je na njemu+ — ti si utemeljio.+ 12  Sever i jug ti si stvorio.+Tavor+ i Ermon+ radosno kliču imenu tvome.+ 13  Snažna je mišica tvoja,+Jaka je ruka tvoja,+Desnica je tvoja uzdignuta.+ 14  Pravednost i pravda temelj su prestola tvoga,+Ljubav i istina hode pred licem tvojim.+ 15  Srećan je narod koji zna za radosno klicanje.+Jehova, u svetlosti lica tvoga oni hode.+ 16  Zbog imena tvoga vesele se po ceo dan,+I pravednost ih tvoja uzvisuje.+ 17  Jer si ti lepota snage njihove,+Milošću tvojom rog* se naš uzvisuje.+ 18  Jer je od Jehove štit naš,+I od Svetog Boga Izraelovog kralj naš.+ 19  Tada si se u viziji obratio vernim slugama svojim,+Rekao si:„Pomoć sam pružio junaku,+Izabranika sam uzvisio iz naroda.+ 20  Našao sam Davida, slugu svoga,+Pomazao sam ga svetim uljem svojim;+ 21  S njim će biti snažna ruka moja,+Ojačaće ga mišica moja.+ 22  Neprijatelj mu neće danak nametati,+Sin nepravde neće ga tlačiti.+ 23  Pred njim sam razbio protivnike njegove,+Udarao sam one koji ga silno mrze.+ 24  S njim su vernost moja i ljubav moja,+Zbog imena moga uzvisuje se rog njegov.+ 25  Na more sam stavio ruku njegovu,+Na reke desnicu njegovu.+ 26  On će mi govoriti: ’Ti si Otac moj,+Bog moj+ i Stena spasenja moga.‘+ 27  A ja ću ga prvencem učiniti,+Najvišim među kraljevima zemaljskim.+ 28  Doveka ću sačuvati ljubav svoju prema njemu,+I savez koji sam s njim sklopio nikada se neće raskinuti.+ 29  Učiniću da potomstvo njegovo večno traje,+I presto njegov kao dani nebeski.+ 30  Ako sinovi njegovi ostave zakon moj,+I ako ne žive* po mojim zakonskim odredbama,+ 31  Ako oskrnave odredbe moje,I ako ne budu izvršavali zapovesti moje, 32  Prutom ću ih kazniti zbog prestupa njihovog,+I udarcima zbog krivice njihove.+ 33  Ali ljubav svoju neću mu uskratiti,+Niti ću pogaziti vernost svoju.+ 34  Neću oskrnaviti savez svoj,+Reč s usana svojih neću promeniti.+ 35  Jednom sam se zakleo svetošću svojom,+Davidu neću lagati.+ 36  Potomstvo će njegovo doveka trajati,+I presto njegov poput sunca preda mnom.+ 37  Poput meseca stajaće čvrsto doveka,Poput vernog svedoka na nebu.“ (Sela) 38  A ti si ga odbacio i prezireš ga,+Razgnevio si se na pomazanika svoga.+ 39  Prezreo si savez sa slugom svojim,Krunu* si njegovu oskrnavio i na zemlju bacio.+ 40  Srušio si sve kamene torove njegove,+Utvrđenja si njegova u ruševine pretvorio.+ 41  Pljačkaju ga svi koji putem prolaze,+Ruglo je postao susedima svojim.+ 42  Uzvisio si desnicu protivnika njegovih,+Obradovao si sve neprijatelje njegove.+ 43  A mač njegov opet neprijateljem smatraš,+I ne daš mu da u boju napreduje.+ 44  Okončao si sjaj njegov,+I presto si njegov na zemlju oborio.+ 45  Skratio si dane mladosti njegove,Sramotom si ga ogrnuo.+ (Sela) 46  Dokle ćeš se, o Jehova, kriti? Zar zauvek?+Zar će gnev tvoj kao vatra plamteti?+ 47  Seti se koliki je životni vek moj.+Zar si uzalud stvorio sve sinove ljudske?+ 48  Koji to živi čovek smrti videti neće?+Može li dušu svoju iz ruku groba* izbaviti?+ (Sela) 49  O Jehova, gde su nekadašnja dela milosti tvoje,Za koja si se zakleo Davidu u vernosti svojoj?+ 50  Jehova, seti se sramote slugu svojih,+Da u nedrima nosim sramotu naroda mnogih,+ 51  Seti se, Jehova, kako su se neprijatelji tvoji rugali,+Kako su ružili stope pomazanika tvoga.+ 52  Neka je blagoslovljen Jehova doveka. Amin, amin.*+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Ps 32, uvod.
 Ili: „vernoj ljubavi“. Za objašnjenje izraza „ljubav“ i „milost“ u stihovima 1, 2, 14, 24, 28, 33 i 49 vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „anđelima“.
 Doslovno: „plodno tlo“.
 Vidi fusnotu za 1Sa 2:1.
 Doslovno: „hode“.
 Ili: „dijademu“.
 Doslovno: „šeola“.
 Vidi fusnotu za Ps 41:13.