Psalam 81:1-16

Upravitelju, za gitit.*+ Asafov psalam. 81  Kličite radosno Bogu, snazi našoj,+Kličite pobednički Bogu Jakovljevom!+   Zapevajte pesmu+ i uzmite daire,+Harfu prijatnog zvuka i žičani instrument.+   U vreme mladine trubite u rog,+U vreme punog meseca, na dan praznika našeg.+   Jer to je propis za Izrael,+Zakon Boga Jakovljevog.   Kao svedočanstvo* postavio ga je nad Josifom,+Kad je prolazio zemljom egipatskom.+Slušao sam jezik koji mi je nepoznat bio.+   „Uklonio sam breme sa ramena njegovog,+Ruke su se njegove korpe oslobodile.+   U nevolji si me zazvao, i ja sam te izbavio,+Uslišio sam te iz skrovišta gromova.+Iskušavao sam te kod vode Merive.+ (Sela)   Slušaj, narode moj, i ja ću te opomenuti.+O Izraele, kad bi me samo poslušati hteo,+   Kod tebe ne bi bilo tuđeg boga,+I ne bi se klanjao stranom bogu.+ 10  Ja, Jehova, ja sam tvoj Bog,+Onaj koji te je izveo iz zemlje egipatske.+Otvori širom usta svoja, i ja ću ih hranom napuniti.+ 11  Ali narod moj nije slušao glas moj,+Izrael nikako nije hteo da me posluša.+ 12  Zato sam ih pustio da slede tvrdokorno srce svoje,+I išli su za zamislima svojim.+ 13  O, kad bi me narod moj slušao,+Kad bi Izrael putevima mojim hodio!+ 14  Lako bih pokorio neprijatelje njihove,+I na protivnike njihove okrenuo bih ruku svoju.+ 15  Oni koji silno mrze Jehovu puziće pred njim u pokornosti.+A njihovo vreme trajaće doveka. 16  Ja ću svoj narod pšenicom najboljom hraniti;+Iz stene ću ih medom nasititi.“+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Ps 8, uvod.
 Ili: „opomenu“. Vidi fusnotu za Ps 119:2.