Psalam 60:1-12

Upravitelju, za „Ljiljan za podsećanje“. Miktam.* Davidov psalam. Za poučavanje.+ Kad se David borio s vojskom Aram-Naharajima i Aram-Sove, i kad se Joav vratio i pobio dvanaest hiljada Edomaca u Slanoj dolini.+ 60  Ti si nas, Bože, odbacio, razbio si redove naše,+Razgnevio si se. Prihvati nas opet.+   Potresao si zemlju, rascepio si je.+Isceli pukotine njene, jer se ljulja.+   Narodu svome dao si da nevolju vidi.+Dao si nam da pijemo vino od kog posrćemo.+   Onima koji se tebe boje dao si znak+Da od luka pobegnu. (Sela)   Da bi se izbavili oni koje voliš,+Spasi nas desnicom svojom i usliši nas.+   Bog je rekao u svetosti svojoj:+„Radovaću se, u nasledstvo ću Sihem dati,+Izmeriću ravnicu Sokot.+   Galad je moj i Manasija je moj,+Jefrem je tvrđava poglavara moga,Juda je zapovednička palica moja.+   Moav je posuda u kojoj ću noge oprati.+Na Edom ću baciti sandalu svoju.+Nad Filistejom ću pobednički klicati.“+   Ko će me dovesti do opkoljenog grada?+Ko će me voditi sve do Edoma?+ 10  Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio,+Pa više ne ideš s vojskama našim iako si Bog naš?+ 11  Pruži nam pomoć u nevolji,+Jer je uzalud nadati se spasenju od čoveka zemaljskog.+ 12  Od Boga ćemo snagu dobiti,+On će zgaziti protivnike naše.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Ps 16, uvod.