Psalam 6:1-10

Upravitelju, za izvođenje na žičanim instrumentima na nižoj oktavi.+Davidova pesma. 6  O Jehova, nemoj me ukoravati u gnevu svome,+Nemoj me kažnjavati u ljutnji svojoj.+   Smiluj mi se, Jehova, jer sam iznemogao.+Izleči me,+ Jehova, jer su nemira pune kosti moje.   Duša je moja prepuna nemira,+A ti, Jehova, dokle ćeš čekati?+   Dođi,+ Jehova, izbavi dušu moju,+Spasi me zbog ljubavi* svoje.+   Jer mrtvi tebe ne spominju,+Ko će te u grobu* hvaliti?+   Iznemogao sam od uzdisanja;+Svu noć suzama postelju svoju kvasim,+I natapam ležaj svoj.+   Od tuge je oko moje oslabilo,+Oronulo je zbog svih neprijatelja mojih.+   Odlazite od mene, svi koji zlo činite,+Jer će Jehova čuti jecaje moje.+   Jehova će čuti kad ga za milost molim;+Jehova će primiti molitvu moju.+ 10  Svi će se neprijatelji moji mnogo postideti+ i uznemiriti,Odstupiće, smesta će se postideti.+

Fusnote

 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „šeolu“.