Psalam 51:1-19

Upravitelju. Davidova pesma. Kad je prorok Natan došao kod Davida nakon što je David legao s Vitsavejom.+ 51  Smiluj mi se, Bože, po milosti* svojoj.+Po velikom milosrđu svome izbriši prestupe moje.+   Potpuno me operi od prestupa moga,+I očisti me od greha moga.+   Jer ja znam prestupe svoje,+I greh je moj stalno preda mnom.+   Tebi, tebi sam zgrešio,+Učinio sam ono što je zlo u očima tvojim,+A ti si pravedan kada govoriš,+I čist kada sudiš.+   Gle, grešan sam rođen,+U grehu me je začela majka moja.+   Ti si srećan kad je istina duboko u meni.+Daj mi da duboko u sebi spoznam pravu mudrost.+   Od greha me isopom očisti, da budem čist,+Operi me, da od snega budem belji.+   Daj mi da čujem radost i veselje,+Da se obraduju kosti koje si slomio.+   Odvrati lice svoje od greha mojih,+Izbriši sve prestupe moje.+ 10  Stvori u meni, Bože, čisto srce,+I stavi u mene duh nov, duh postojan.+ 11  Nemoj me odbaciti od lica svoga,+I sveti duh svoj nemoj uzeti od mene.+ 12  Vrati mi radost spasenja svoga,+I probudi u meni želju da vršim volju tvoju.+ 13  Poučiću prestupnike putevima tvojim,+Da se grešnici tebi vrate.+ 14  Izbavi me od krivice za krv,+ Bože, Bože spasenja moga,+Da bi jezik moj radosno objavljivao pravednost tvoju.+ 15  Jehova, otvori usne moje,+Da bi usta moja objavljivala hvalu tvoju.+ 16  Da si žrtvu hteo, ja bih ti je prineo;+Ali za žrtve paljenice ti ne mariš.+ 17  Žrtva mila Bogu duh je skrušen.+Srce slomljeno i skrhano, Bože, ti ne prezireš.+ 18  U milosti svojoj čini dobro Sionu;+Podigni zidove jerusalimske.+ 19  Tada će ti biti mile žrtve pravednosti,+Žrtve paljenice, cele žrtve.+Tada će se na oltaru tvome junci prinositi.+

Fusnote

 Ili: „vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.