Psalam 40:1-17

Upravitelju. Davidov psalam, pesma. 40  Iskreno sam se uzdao* u Jehovu,+I on je prignuo k meni uho svoje i čuo vapaj moj.+   Izvukao me je iz jame pune vode koja huči,+Iz blata nataloženog.+Tada mi je noge na stenu postavio,+Učvrstio je korake moje.+   Pesmu novu u usta mi je stavio,Hvalu Bogu našem.+Mnogi će to videti i uplašiće se,+I uzdaće se u Jehovu.+   Srećan je čovek kome je Jehova uzdanica,+I koji ne gleda na prkosne ljude,Niti na one koji otpadaju i lažima se okreću.+   Mnogo si toga učinio,+Jehova, Bože moj, i mnogo je čudesnih dela tvojih i namera tvojih za nas;+Nema ti ravna!+Hteo bih pričati i govoriti o njima,Ali ih je više nego što se nabrojati mogu.+   Žrtva i prinos nisu ti ugodni bili,+Ti si mi uši otvorio.*+Žrtvu paljenicu i žrtvu za greh nisi tražio.+   Zato sam rekao: „Evo, dolazim,+U svitku knjige pisano je o meni.+   Bože moj, ja uživam u vršenju volje tvoje,+I zakon je tvoj duboko u meni.+   Usred velikog mnoštva okupljenog objavljujem dobru vest o pravednosti.+Usne svoje ne zatvaram.+Jehova, ti to dobro znaš.+ 10  Pravednost tvoju ne skrivam u srcu svome.+Objavljujem vernost tvoju i spasenje tvoje.+Usred velikog mnoštva okupljenog ne ćutim o dobroti* tvojoj i istini tvojoj.“+ 11  Jehova, nemoj mi uskratiti samilost svoju.+Ljubav* tvoja i istina tvoja neka me uvek čuvaju.+ 12  Jer su me opkolile nevolje mnoge, izbrojati se one ne mogu.+Stiglo me je prestupa mojih toliko da gledati ne mogu,+Više ih je nego vlasi na glavi mojoj,+I srce je moje klonulo.+ 13  Jehova, budi voljan da me izbaviš.+Jehova, požuri meni u pomoć!+ 14  Neka se postide i posrame svi oni+Koji traže dušu moju da je pogube.+Neka ustuknu i budu poniženi oni koji se raduju nevolji mojoj.+ 15  Neka budu zaprepašćeni zbog sramote svoje+Oni koji mi zlurado govore: „Ha! Ha!“+ 16  Neka se raduju i vesele tebi+Svi koji te traže.+Neka uvek govore: „Neka se veliča Jehova“,+Oni koji vole spasenje koje ti pružaš.+ 17  A mene nevolje i jad pritišću.+Ali se Jehova brine za mene.+Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj.+Bože moj, nemoj zakasniti.+

Fusnote

 Ili: „Iskreno sam sve svoje nade položio.“
 Ili: „Žrtvu i prinos nisi hteo, nego si mi telo pripremio“, prema Septuaginti. Uporedi sa Jev 10:5.
 Ili: „vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „verna ljubav“.