Psalam 38:1-22

Davidova pesma, za prisećanje. 38  Jehova, nemoj me ukoravati u srdžbi svojoj,+I nemoj me kažnjavati u gnevu svome.+   Jer su se strele tvoje duboko u mene zarile,+I ruka me tvoja pritiska.+   Nema zdravog mesta na telu mome zbog osude tvoje.+Nema mira u kostima mojim zbog greha moga.+   Jer su prestupi moji doprli iznad glave moje,+Kao težak teret preteški su za mene.+   Rane moje zaudaraju, gnoje se,Zbog ludosti moje.+   Nemir me je obuzeo, od boli sam se povio,+Po ceo dan žalostan hodam.+   Jer bedra moja gore,I nema zdravog mesta na telu mome.+   Iznemogao sam i slomljen,Jaučem od jecanja srca svoga.+   Jehova, pred tobom su sve želje moje,I uzdisanje moje nije skriveno od tebe.+ 10  Srce moje jako lupa, snaga me moja napušta,I gasi se svetlost očiju mojih.+ 11  Oni koji su me voleli i prijatelji mi bili drže se podalje od muke moje,+Oni koji su mi bliski bili daleko stoje.+ 12  A oni koji traže dušu moju, zamke postavljaju,+Koji mi zlo spremaju, o propasti govore,+I o prevarama po ceo dan mrmljaju.+ 13  A ja sam kao gluv, ne slušam,+Kao nem, ne otvaram usta svoja.+ 14  Postao sam poput čoveka koji ne čuje,I odgovorom usta svojih ne pravdam se. 15  Jer tebe, o Jehova, čekam,+Jehova, Bože moj, ti se odazivaš.+ 16  Jer sam rekao: „Ako se ti ne bi odazvao, oni bi se nada mnom radovali;+Kad bi noga moja posrnula,+ oholo bi se podizali na mene.“+ 17  Jer umalo da krivi korak učinim,+I patnja je moja uvek preda mnom bila.+ 18  Jer sam priznao prestup svoj,+Uznemiren sam postao zbog greha svoga.+ 19  A neprijatelji su moji pune snage, osilili su se,+Umnožili su se oni koji me bez razloga mrze.+ 20  Vraćaju mi zlo za dobro,+Dižu se na mene jer težim za onim što je dobro.+ 21  Jehova, nemoj me ostaviti.Bože moj, ne budi daleko od mene.+ 22  Požuri meni u pomoć,+Jehova, ti si spasenje moje.+

Fusnote