Psalam 27:1-14

Davidov psalam. 27  Jehova je svetlost+ moja i spasenje moje.+Koga da se bojim?+Jehova je tvrđava života moga.+Pred kim da strepim?+   Kad su zločinci krenuli na mene da mi telo izjedu,+Protivnici moji i neprijatelji moji,+Posrnuli su i pali.+   Da se protiv mene i vojska ulogori,+Srce se moje bojati neće.+Da se i rat protiv mene povede,+I tada ću se u Boga pouzdati.+   Za jedno molim Jehovu,+Samo to tražim,+Da živim u domu Jehovinom sve dane života svoga,+Da bih zapažao dobrotu* Jehovinu,+I s cenjenjem gledao hram njegov.+   Jer u dan nevolje on će me sakriti u zaklon svoj,+Skloniće me na skrovito mesto, u šator svoj,+Visoko na stenu on će me podići.+   Zato će se glava moja uzvisiti iznad neprijatelja oko mene,+I u šatoru njegovom prinosiću na žrtvu poklike radosne,+Pevaću Jehovi i pesmom ću ga hvaliti.+   Jehova, čuj glas moj kad te zovem,+Smiluj mi se i usliši me.+   Srce moje ponavlja zapovest tvoju: „Tražite lice moje.“+Jehova, tražiću lice tvoje.+   Ne okreći od mene lice svoje.+Ne odbacuj u gnevu slugu svoga.+Budi pomoć moja.+Ne napuštaj me i ne ostavljaj me, Bože spasenja moga.+ 10  Ako me i otac i majka ostave,+Jehova će me prihvatiti.+ 11  Jehova, pouči me putu svome,+Vodi me stazom čestitosti i čuvaj me od neprijatelja. 12  Nemoj me predati duši protivnika mojih,+Jer su na mene ustali svedoci lažni,+I onaj iz koga izbija nasilje.+ 13  Da nisam verovao da ću videti dobrotu Jehovinu u zemlji živih,šta bi sa mnom bilo!+ 14  Uzdaj se* u Jehovu;+ budi hrabar i neka srce tvoje bude jako.+Uzdaj se u Jehovu.+

Fusnote

 Ili: „lepotu; naklonost“.
 Ili: „Polaži nadu“.