Psalam 15:1-5

Davidova pesma. 15  Jehova, ko će biti gost u šatoru tvome?+Ko će prebivati na svetoj gori tvojoj?+   Onaj ko živi* besprekorno*+ i postupa pravedno,+Ko istinu govori u srcu svome.+   Onaj koji ne kleveće jezikom svojim.+Nikakvo zlo ne čini bližnjemu svome,+I ne govori pogrdno o prijatelju svome.+   On odbacuje svakoga ko prezir zaslužuje,+A čast iskazuje onima koji se Jehove boje.+Zakletvu svoju ne poriče, makar mu i na štetu bila.+   Novac svoj uz kamatu ne daje,+I mito protiv nedužnog ne uzima.+Ko tako čini, nikada posrnuti neće.+

Fusnote

 Doslovno: „hodi“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.