Psalam 148:1-14

148  Hvalite Jah!*+Hvalite Jehovu s nebesa,+Hvalite ga na visinama!+   Hvalite ga, svi anđeli njegovi!+Hvalite ga, sve vojske njegove!+   Hvalite ga, sunce i meseče!+Hvalite ga, sve zvezde sjajne!+   Hvalite ga, nebesa nad nebesima,+I vode nad nebesima!+   Neka svi hvale ime Jehovino,+Jer je on zapovedio, i nastali su!+   Postavio ih je da zauvek stoje, doveka.+Zakon je odredio koji neće proći.+   Hvalite Jehovu sa zemlje,+Velike životinje morske i svi bezdani vodeni,+   Ognju i grȁde, sneže i gusti dime,+Olujni vetre, koji izvršavaš reč njegovu,+   Gore i sva brda,+Rodno drveće i svi kedrovi,+ 10  Životinje divlje i sve životinje domaće,+Stvorenja koja gmižu i ptice krilate,+ 11  Kraljevi zemaljski+ i svi narodi,Knezovi+ i sve sudije zemaljske,+ 12  Mladići+ i devojke,+Starci+ i deca!+ 13  Neka svi hvale ime Jehovino!+Jer je samo njegovo ime nedostižno visoko.+Slava je njegova iznad zemlje i neba.+ 14  On će uzvisiti rog* naroda svoga,+Hvalu svih koji su mu verni,+Sinova Izraelovih, naroda koji mu je blizak.+Hvalite Jah!+

Fusnote

 Ili: „Aliluja!“
 Vidi fusnotu za 1Sa 2:1.