Psalam 146:1-10

146  Hvalite Jah!*+Hvali Jehovu, dušo moja!+   Hvaliću Jehovu celog svog života.+Pesmom ću hvaliti Boga svoga dokle god me bude.+   Ne uzdajte se u velikaše,+Niti u čoveka zemaljskog, od koga spasenja nema.+   Duh* njegov izađe iz njega,+ i on se u prah vraća,+Tog dana propadnu sve misli njegove.+   Srećan je onaj kome pomaže Bog Jakovljev,+Koji nade svoje polaže u Jehovu, Boga svoga,+   Tvorca neba i zemlje,+Mora, i svega što je u njima,+Onoga koji se uvek istine drži,+   Koji pravdu daje onima kojima se nepravda čini,+Koji gladnima hleba daje.+Jehova oslobađa one koji su svezani.+   Jehova otvara oči slepima.+Jehova uspravlja pognute.+Jehova voli pravedne.+   Jehova čuva tuđince.+Siročetu* i udovici pomaže,+A zlima+ puteve mrsi.+ 10  Jehova će biti kralj doveka,+Bog će tvoj, Sione, kraljevati iz naraštaja u naraštaj.+Hvalite Jah!+

Fusnote

 Ili: „Aliluja!“
 Ili: „Životna sila“.
 Doslovno: „dečaku bez oca“.