Psalam 144:1-15

Davidov psalam. 144  Neka je blagoslovljen Jehova, Stena moja,+Koji ruke moje boju uči,+Prste moje ratu,   On je ljubav* moja i tvrđava moja,+Visoko utočište moje i izbavitelj moj,+Štit+ moj i zaklon moj,+Onaj koji mi pokorava narode.+   Jehova, šta je čovek da se na njega obazireš,+Sin čoveka smrtnog+ da na njega paziš?   Čovek je kao dah,+Dani su njegovi kao sena koja prolazi.+   Jehova, savij nebesa svoja i siđi,+Dotakni gore da se zadime.+   Sevni munjom i rasej neprijatelje,+Pošalji strele svoje da ih smeteš.+   Pruži ruke svoje s visine,+Oslobodi me i izbavi me iz voda velikih,+Iz ruke tuđinaca,+   Čija usta neistinu govore,+I čija je desnica lažljiva desnica.+   Bože, pevaću ti pesmu novu.+Pesmom ću te hvaliti na instrumentu s deset žica,+ 10  Tebi koji spasenje kraljevima daješ,+Koji slugu svoga Davida od mača smrtonosnog izbavljaš.+ 11  Oslobodi me i izbavi me iz ruke tuđinaca,+Čija usta neistinu govore+I čija je desnica lažljiva desnica,+ 12  I koji govore: „Sinovi su naši kao biljke mlade, zrele već u mladosti svojoj,+Kćeri su naše kao ugaoni stubovi, isklesani kao u palatama. 13  Žitnice su naše pune, obiluju žitom raznovrsnim.+Ovce naše namnožile su se hiljade puta, i deset hiljada puta, po mestima našim. 14  Krave su naše steone, nijednoj tkivo ne puca i nijedna ne pobacuje.+Nema vike na trgovima našim.+ 15  Srećan je narod kome je tako!“Srećan je narod čiji je Bog Jehova!+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.