Psalam 14:1-7

Upravitelju. Davidov psalam. 14  Bezumnik govori u srcu svome:„Nema Jehove.“+Zlo čine,+ odvratna su dela njihova.Nema nikog ko dobro čini.+   Jehova s neba gleda sinove ljudske,+Da vidi ima li koga da je razborit,* traži li ko Jehovu.+   Svi su zastranili,+ svi su se pokvarili,+Nema nikog ko dobro čini,+Nema nijednog.+   Zar niko od onih koji zlo čine ništa naučio nije?+Oni koji narod moj kao hleb proždiru?+Jehovu ne prizivaju.+   Tada* ih je veliki strah obuzeo,+Jer Jehova je s naraštajem pravednika.+   Vi hoćete da posramite namere nevoljnika,Jer je Jehova utočište njegovo.+   O, kad bi sa Siona spasenje došlo Izraelu!+Kad Jehova vrati zarobljeni narod svoj,+Veseliće se Jakov, radovaće se Izrael.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za „razboritost“ u Psl 1:3.
 Doslovno: „Tamo“.