Psalam 138:1-8

Davidov psalam. 138  Hvaliću te svim srcem svojim.+Pred bogovima drugim pesmom ću te hvaliti.+   Pokloniću se prema svetom hramu tvome,+I hvaliću ime tvoje,+Zbog ljubavi*+ tvoje i istine tvoje.+Jer si reč+ svoju uzdigao i iznad svog imena.+   U dan kad sam te prizvao, ti si me uslišio,+Dušu si moju odvažnom učinio i snagu si joj ulio.+   Hvaliće te, Jehova, svi kraljevi zemaljski,+Jer će čuti reči usta tvojih.   Pevaće o putevima Jehovinim,+Jer je velika slava Jehovina.+   Jer je Jehova visoko, a ipak vidi poniznoga,+A ohologa poznaje samo izdaleka.+   Ako kroz nevolje budem hodio, ti ćeš mi život čuvati.+Zbog gneva neprijatelja mojih pružićeš ruku svoju,+I tvoja će me desnica spasti.+   Jehova će dovršiti sve što je naumio za mene.+Jehova, večna je ljubav* tvoja.+Ne napuštaj delo ruku svojih.+

Fusnote

 Ili: „verne ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „verna ljubav“.