Psalam 136:1-26

136  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar:+Jer večna je ljubav* njegova;+   Zahvaljujte Bogu nad bogovima:+Večna je ljubav njegova;+   Zahvaljujte Gospodaru nad gospodarima:+Večna je ljubav njegova;+   Onom koji sam čudesa velika čini:+Večna je ljubav njegova;+   Onom koji je mudrošću nebesa načinio:+Večna je ljubav njegova;+   Onom koji je rasprostro zemlju nad vodama:+Večna je ljubav njegova;+   Onom koji je velike izvore svetlosti načinio:+Večna je ljubav njegova;+   Sunce da upravlja danom:+Večna je ljubav njegova;+   Mesec i zvezde da zajedno upravljaju noću:+Večna je ljubav njegova;+ 10  Onom koji je pobio Egipćane, prvence njihove:+Večna je ljubav njegova;+ 11  Koji je izveo Izrael iz sredine njihove:+Večna je ljubav njegova;+ 12  Rukom snažnom i mišicom podignutom:+Večna je ljubav njegova; 13  Onom koji je razdvojio Crveno more:+Večna je ljubav njegova;+ 14  Koji je proveo Izrael posred njega:+Večna je ljubav njegova;+ 15  Koji je faraona i vojsku njegovu bacio u Crveno more.+Večna je ljubav njegova;+ 16  Onom koji je narod svoj kroz pustinju vodio:+Večna je ljubav njegova;+ 17  Onom koji je potukao kraljeve velike:+Večna je ljubav njegova;+ 18  Koji je pogubio kraljeve slavne:+Večna je ljubav njegova;+ 19  Siona, kralja amorejskog:+Večna je ljubav njegova;+ 20  I Oga, kralja vasanskog:+Večna je ljubav njegova;+ 21  Koji je zemlju njihovu u nasledstvo dao:+Večna je ljubav njegova;+ 22  U nasledstvo Izraelu, sluzi svome:+Večna je ljubav njegova;+ 23  I koji nas se setio u poniženju našem:+Večna je ljubav njegova;+ 24  Koji nas je otimao od protivnika naših:+Večna je ljubav njegova;+ 25  Koji hranu daje svakom stvorenju:+Večna je ljubav njegova;+ 26  Zahvaljujte Bogu nebeskome:+Jer večna je ljubav njegova!+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Za objašnjenje izraza „ljubav“ u ovom psalmu vidi fusnotu za Pst 19:19.