Psalam 133:1-3

Pesma za uspinjanje. Davidov psalam. 133  Gle, kako je dobro i kako je divnoKad braća žive zajedno u jedinstvu!+   To je kao dobro ulje kad se izlije na glavu,+I koje teče niz bradu,Bradu Aronovu,+Koje teče na okovratnik haljina njegovih.+   To je kao rosa+ s Ermona+Koja silazi na gore sionske.+Jer je Jehova zapovedio da tamo bude blagoslov+I život doveka.+

Fusnote