Psalam 119:1-176

א [Alef]* 119  Srećni su oni koji su na svom putu besprekorni,*+Oni koji po zakonu Jehovinom žive.*+    Srećni su oni koji se drže opomena* njegovih.+Svim srcem oni ga traže.+    Zaista oni nepravdu ne čine.+Njegovim putevima oni hode.+    Ti si nam zapovedio da naredbe tvoje+Pažljivo izvršavamo.+    O, kad bi putevi moji postojani bili+Da se držim propisa tvojih!+    Tada se postideo ne bih,+Pazeći na sve zapovesti tvoje.+    Hvaliću te u čestitosti srca svoga,+Kad se naučim pravednim zakonima tvojim.+    Ja se držim propisa tvojih.+Nemoj me sasvim napustiti.+ ב [Bet]    Kako će mladić+ čistim sačuvati put* svoj?Pazeći na sebe po reči tvojoj.+  10  Svim srcem svojim tebe tražim.+Ne daj da zastranim od zapovesti tvojih.+  11  U srcu svome čuvam reč tvoju,+Da ti ne zgrešim.+  12  Blagoslovljen si ti, Jehova.Nauči me propisima svojim.+  13  Usnama svojim objavljujem+Sve zakone usta tvojih.+  14  Putu opomena tvojih radujem se,+Kao i svemu drugom što je vredno.+  15  Razmišljaću o naredbama tvojim,+I paziću na puteve tvoje.+  16  Uživaću u odredbama tvojim.+Neću zaboraviti reč tvoju.+ ג [Gimel]  17  Čini dobro sluzi svome, da bih živeo+I držao se reči tvoje.+  18  Otvori mi oči, da bih video+Lepotu zakona tvoga.+  19  Ja sam samo došljak u zemlji.+Ne skrivaj od mene zapovesti svoje.+  20  Duša je moja iznemogla žarko želeći+Zakone tvoje u svako doba.+  21  Prekorio si proklete i ohole,+Koji odstupaju od zapovesti tvojih.+  22  Skini s mene sramotu i prezir,+Jer se držim opomena tvojih.+  23  Knezovi su seli, protiv mene međusobno se dogovaraju.+A sluga tvoj razmišlja o propisima tvojim.+  24  Uživam u opomenama tvojim,+One su savetnici moji.+ ד [Dalet]  25  Duša moja već u prahu leži.+Po reči svojoj sačuvaj mi život.+  26  Objavio sam ti puteve svoje, da bi mi odgovorio.+Nauči me propisima svojim.+  27  Daj mi da razumem put naredaba tvojih,+Da bih razmišljao o čudesnim delima tvojim.+  28  Duša moja nema sna od tuge.+Podigni me po reči svojoj.+  29  Ukloni od mene put krivi,+Milostivo me pouči zakonu svome.+  30  Put vernosti ja sam odabrao.+Zakoni su tvoji meni dobri.+  31  Čvrsto se držim opomena tvojih.+Jehova, ne daj da se postidim.+  32  Trčaću po putu zapovesti tvojih,+Jer ti širiš srce moje da one u njega stanu.+ ה [He]  33  Pouči me, Jehova, putu propisa svojih,+Da ga se držim sve do kraja.+  34  Daj mi razboritosti, da bih se držao zakona tvoga,+Da bih ga se držao svim srcem svojim.+  35  Vodi me stazom zapovesti svojih,+Jer uživam da njome hodim.+  36  Prikloni srce moje opomenama svojim,+A ne dobitku.+  37  Odvrati oči moje od onog što je bezvredno,+Sačuvaj me u životu na putu svome.+  38  Ispuni sluzi svome reč svoju+Koja ga vodi k strahu od tebe.+  39  Ukloni sramotu moju od koje strahujem,+Jer su zakoni tvoji dobri.+  40  Čeznem za naredbama tvojim.+U pravednosti svojoj sačuvaj mi život.+ ו [Vav]  41  Neka na mene dođe milost* tvoja, Jehova,+I spasenje tvoje po reči tvojoj,+  42  Da bih odgovorio onome koji mi se ruga,+Jer se u reč tvoju uzdam.+  43  Nemoj oduzeti od usta mojih reč istine,+Jer ja čekam zakonske odluke tvoje.+  44  Uvek ću se držati zakona tvoga,+Doveka, u svu večnost.+  45  Hodiću na čistini,+Jer tražim naredbe tvoje.+  46  Govoriću pred kraljevima o opomenama tvojim,+I neću se postideti.+  47  Uživaću u zapovestima tvojim,+Jer ih volim.+  48  Podignuću ruke svoje k zapovestima tvojim, koje volim,+I razmišljaću o propisima tvojim.+ ז [Zajin]  49  Seti se reči svoje upućene sluzi svome,+Koju po obećanju tvome čekam.+  50  To mi je uteha u nevolji mojoj,+Jer mi reč tvoja život čuva.+  51  Oholi mi se preko svake mere rugaju.+Ali od zakona tvoga ja ne odstupam.+  52  Prisećam se, Jehova, zakona tvojih od davnina,+I utehu nalazim.+  53  Žestoki gnev me obuzima zbog zlih,+Koji ostavljaju zakon tvoj.+  54  Propisi su tvoji meni kao pesma,+U domu u kom sam tuđinac.+  55  Noću tvoje ime pominjem, Jehova,+Da bih se držao zakona tvoga.+  56  Sve to doživljavamJer se držim naredaba tvojih.+ ח [Het]  57  Jehova je nasledstvo moje.+Obećao sam da ću se držati reči tvojih.+  58  Svim srcem svojim nastojim umilostiviti* lice tvoje.+Smiluj mi se po reči svojoj.+  59  Razmišljam o putevima svojim,+Da bih vratio noge svoje na opomene tvoje.+  60  Požurio sam i nisam oklevao+Da se držim zapovesti tvojih.+  61  Uža zlih obavila su me.+Zakon tvoj nisam zaboravio.+  62  U ponoć ustajem da ti zahvalim+Za pravedne zakone tvoje.+  63  Prijatelj sam svima koji te se boje+I onima koji se drže naredaba tvojih.+  64  Dobrota tvoja, Jehova, zemlju ispunjava.+Nauči me propisima svojim.+ ט [Tet]  65  Učinio si dobro sluzi svome,+Jehova, po reči svojoj.+  66  Nauči me dobroti+ i razumnosti,+ i znanje mi podari,+Jer ja verujem zapovestima tvojim.+  67  Pre nego što sam u nevolju upao, grešio sam nehotice,+Ali sada se držim reči tvoje.+  68  Ti si dobar i dobro činiš.+Nauči me propisima svojim.+  69  Oholi me lažima ocrnjuju.+A ja ću se svim srcem držati naredaba tvojih.+  70  Srce je njihovo poput sala neosetljivo.+A ja uživam u zakonu tvome.+  71  Dobro mi je što nevolju trpim,+Da bih se naučio propisima tvojim.+  72  Zakon+ je usta tvojih za moje dobro,+Bolji mi je nego hiljade zlatnika i srebrnika.+ י [Jod]  73  Tvoje su me ruke stvorile i učvrstile.+Daj mi razboritosti, da bih naučio zapovesti tvoje.+  74  Oni koji se tebe boje vide me i raduju se,+Jer čekam reč tvoju.+  75  Dobro znam, Jehova, da su zakoni tvoji pravedni,+I da si me u vernosti svojoj kaznio.+  76  Molim te, neka mi ljubav tvoja uteha bude,+Po reči koju si rekao sluzi svome.+  77  Neka dođe na mene milosrđe tvoje, da bih u životu ostao,+Jer uživam u zakonu tvome.+  78  Neka se postide oholi, jer me bez razloga zavode.+A ja razmišljam o naredbama tvojim.+  79  Neka mi se priklone oni koji te se boje,+I oni koji poznaju opomene tvoje.+  80  Neka se srce moje besprekorno* drži propisa tvojih,+Da se ne bih postideo.+ כ [Kaf]  81  Duša moja vene od čežnje za spasenjem tvojim,+Reč tvoju čekam.+  82  Oči moje venu od čežnje za rečju tvojom,+I govorim: „Kad ćeš me utešiti?“+  83  Postao sam kao meh+ na dimu,Ali propise tvoje ne zaboravljam.+  84  Koliko dana tvoj sluga ima?+Kada ćeš izvršiti presudu nad progoniocima mojim?+  85  Oholi su mi iskopali jame da u njih padnem,+Oni koji ne žive po zakonu tvome.+  86  Sve su zapovesti tvoje verne.+Bez razloga oni me progone. Pomozi mi!+  87  Umalo me nisu zbrisali sa zemlje,+Ali ja nisam ostavio naredbe tvoje.+  88  Po milosti svojoj sačuvaj mi život,+Da bih se držao opomene usta tvojih.+ ל [Lamed]  89  Doveka, Jehova,+Reč tvoja čvrsto stoji na nebesima.+  90  Vernost tvoja traje iz naraštaja u naraštaj.+Učvrstio si zemlju, i ona stoji.+  91  Po zakonima tvojim sve to još i danas stoji,+Jer sve su to sluge tvoje.+  92  Da ne uživam u zakonu tvome,+Poginuo bih u nevolji svojoj.+  93  Nikada neću zaboraviti naredbe tvoje,+Jer mi njima život čuvaš.+  94  Ja sam tvoj. Spasi me,+Jer tražim naredbe tvoje.+  95  Zli me vrebaju, da me ubiju.+A ja pomno pazim na opomene tvoje.+  96  Uvideo sam da sve što je savršeno granicu ima.+Ali zapovest je tvoja bezgranična. מ [Mem]  97  O kako volim zakon tvoj!+Po ceo dan o njemu razmišljam.+  98  Zapovest tvoja čini me mudrijim od neprijatelja mojih,+Jer je uvek sa mnom.+  99  Razboritiji* sam postao od svih učitelja svojih,+Jer razmišljam o opomenama tvojim.+ 100  Mudriji sam i od staraca,+Jer se držim naredaba tvojih.+ 101  Od svakog zlog puta uklanjam noge svoje,+Da bih se držao reči tvoje.+ 102  Od zakona tvojih ne odstupam,+Jer si me ti poučio.+ 103  Kako gode nepcu mome reči tvoje,Više nego med ustima mojim!+ 104  Zahvaljujući naredbama tvojim mudro postupam.+Zato mrzim svaki put krivi.+ נ [Nun] 105  Reč je tvoja svetiljka nozi mojoj,+I svetlost stazi mojoj.+ 106  Zakletvu sam dao i izvršiću je,+Držaću se pravednih zakona tvojih.+ 107  U nevolji sam velikoj.+Jehova, po reči svojoj sačuvaj mi život.+ 108  Jehova, molim te, neka su ti ugodne dragovoljne žrtve usta mojih,+Nauči me zakonima svojim.+ 109  Duša je moja u neprestanoj opasnosti,*+Ali zakon tvoj ne zaboravljam.+ 110  Zli su mi zamku postavili,+Ali od naredaba tvojih ne odstupam.+ 111  Opomene su tvoje trajno nasledstvo moje,+Jer su one radost srcu mome.+ 112  Upravio sam srce svoje da izvršava propise tvoje+Doveka, sve do kraja.+ ס [Sameh] 113  Mrzim one kojima je srce podeljeno,+A zakon tvoj volim.+ 114  Ti si zaklon moj i štit moj.+Reč tvoju čekam.+ 115  Odlazite od mene, zločinci,+Da bih se držao zapovesti Boga svoga.+ 116  Podrži me po reči svojoj, da bih u životu ostao,+I ne daj da se postidim zbog nade svoje.+ 117  Podrži me, da bih spasen bio,+Neprestano ću paziti na propise tvoje.+ 118  Odbacio si sve koji odstupaju od propisa tvojih,+Jer je laž prepredenost njihova.+ 119  Kao zapenjenu trosku uklanjaš sve zle sa zemlje.+Zato volim opomene tvoje.+ 120  Zbog straha od tebe telo moje drhti.+Zbog zakona tvojih ja se bojim.+ ע [Ajin] 121  Donosim presudu pravednu i činim ono što je pravo.+Ne ostavljaj me onima koji mi nepravdu čine!+ 122  Zauzmi se za dobrobit sluge svoga.+Ne daj da mi oholi nepravdu čine.+ 123  Oči moje venu od čežnje za spasenjem tvojim+I za pravednom rečju tvojom.+ 124  Postupi sa slugom svojim po milosti svojoj,+I nauči me propisima svojim.+ 125  Ja sam sluga tvoj.+ Daj mi razboritosti,+Da bih upoznao opomene tvoje.+ 126  Vreme je da Jehova nešto učini.+Oni krše zakon tvoj.+ 127  Ja zapovesti tvoje volim+Više nego zlato, više nego suvo zlato.+ 128  Zato smatram da su sve naredbe tvoje ispravne u svemu.+Mrzim svaki krivi put.+ פ [Pe] 129  Divne su opomene tvoje.+Zato ih se drži duša moja.+ 130  Objava reči tvojih prosvetljuje,+Neiskusnom razboritost daje.+ 131  Širom otvaram usta svoja i uzdišem+Od čežnje za zapovestima tvojim.+ 132  Okreni se k meni i smiluj mi se,+Po zakonu svome za one koji vole ime tvoje.+ 133  Učvrsti korake moje u reči svojoj,+I ne daj da ikakvo zlo ovlada mnome.+ 134  Otkupi me od svih varalica ljudskih,+A ja ću se držati naredaba tvojih.+ 135  Neka lice tvoje obasja slugu tvoga,+Nauči me propisima svojim.+ 136  Potoci suza teku iz očiju mojih,+Jer se zakon tvoj ne drži.+ צ [Cadi] 137  Ti si, Jehova, pravedan+I zakoni su tvoji ispravni.+ 138  U pravednosti svojoj i vernosti nenadmašnoj zapovedio si+Da se držimo opomena tvojih.+ 139  Revnost me moja izjeda,+Jer su neprijatelji moji zaboravili reči tvoje.+ 140  Reč je tvoja potpuno čista,+I sluga je tvoj voli.+ 141  Ja sam ništavan i prezren.+Ali naredbe tvoje ne zaboravljam.+ 142  Pravednost je tvoja pravednost večna,+I zakon je tvoj istina.+ 143  Muka i nevolja snašle su me.+Ali u zapovestima tvojim ja uživam.+ 144  Večna je pravednost opomena tvojih.+Daj mi razboritosti, da bih u životu ostao.+ ק [Kof] 145  Vapim iz dubine srca svoga.+ O Jehova, usliši me.+Držaću se propisa tvojih.+ 146  Tebe prizivam. Spasi me.+Držaću se opomena tvojih.+ 147  Ustao sam rano, u svanuće,+ da u pomoć zovem.+Reči tvoje čekam.+ 148  Oči moje pretiču noćne straže,+Da bih razmišljao o reči tvojoj.+ 149  Čuj glas moj po milosti svojoj.+Jehova, po zakonu svome sačuvaj mi život.+ 150  Primiču se oni što za sramnim delima trče.+Udaljili su se od zakona tvoga.+ 151  Ti si blizu, Jehova,+I sve su zapovesti tvoje istina.+ 152  Za neke opomene tvoje ja već odavno znam,+Jer si ih doveka utemeljio.+ ר [Reš] 153  Pogledaj nevolju moju i izbavi me,+Jer nisam zaboravio zakon tvoj.+ 154  Vodi parnicu moju i k sebi me vrati,+Po reči svojoj sačuvaj mi život.+ 155  Spasenje je daleko od zlih,+Jer ne traže propise tvoje.+ 156  O Jehova, veliko je milosrđe tvoje.+Po zakonima svojim sačuvaj mi život.+ 157  Mnogo je progonitelja mojih i neprijatelja mojih.+Ali od opomena tvojih ne odstupam.+ 158  Video sam varalice,+I mrski su mi, jer se ne drže reči tvoje.+ 159  Gledaj kako volim naredbe tvoje.+Jehova, po milosti svojoj sačuvaj mi život.+ 160  Srž je reči tvoje istina,+I večni su svi pravedni zakoni tvoji.+ ש [Šin] ili [Sin] 161  Knezovi me bez razloga progone,+Ali se srce moje boji reči tvojih.+ 162  Ja se radujem reči tvojoj+Kao kad neko veliki plen nađe.+ 163  Mrzim laž+ i gadim se na nju,+A zakon tvoj volim.+ 164  Sedam puta na dan hvalim te,+Zbog pravednih zakona tvojih.+ 165  Velik mir imaju oni koji zakon tvoj vole,+Za njih ne postoji kamen spoticanja.+ 166  Jehova, nadam se spasenju od tebe,+I izvršavam zapovesti tvoje.+ 167  Duša se moja drži opomena tvojih,+I veoma ih volim.+ 168  Držim se naredaba tvojih i opomena tvojih,+Jer su pred tobom svi putevi moji.+ ת [Tav] 169  Neka vapaj moj izađe pred tebe, Jehova.+Po reči svojoj daj mi razboritosti.+ 170  Neka moja molba za milost dođe pred lice tvoje.+Izbavi me po reči svojoj.+ 171  Neka s usana mojih hvala izvire,+Jer me učiš propisima svojim.+ 172  Neka jezik moj peva reč tvoju,+Jer su sve zapovesti tvoje pravedne.+ 173  Neka mi ruka tvoja pomaže,+Jer sam izabrao naredbe tvoje.+ 174  Jehova, čeznem za spasenjem koje pružaš,+I u zakonu tvom uživam.+ 175  Neka duša moja živi i hvali te,+I neka mi zakoni tvoji pomognu.+ 176  Lutam kao ovca izgubljena.+ Potraži slugu svoga,+Jer nisam zaboravio zapovesti tvoje.+

Fusnote

 U izvornom tekstu ovaj psalam je pisan u alfabetskom akrostihu. Sadrži 22 strofe od po 8 stihova koji alfabetskim redosledom počinju jednim od 22 hebrejska slova. U svakoj strofi svaki od osam stihova započinje istim slovom, koje je zajedno sa svojim nazivom napisano ispred strofe. Vidi fusnotu za Tu 1:1.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Doslovno: „hode“.
 „Opomena“ se ovde (i u ostalim stihovima ovog psalma) koristi kao: „pouka koja se ponavlja, ponovo izriče; podsećanje, podsetnik“.
 Ili: „život“.
 Ili: „verna ljubav“. Za objašnjenje izraza „milost“, „dobrota“, „ljubav“ u stihovima 41, 64, 76, 88, 124, 149 i 159 vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „smekšati“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Doslovno: „Duša je moja neprestano na mom dlanu“.