Psalam 118:1-29

118  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+Večna je ljubav* njegova.+   Neka Izrael kaže:„Večna je ljubav njegova.“+   Neka dom Aronov kaže:+„Večna je ljubav njegova.“+   Neka oni koji se boje Jehove kažu:+„Večna je ljubav njegova.“+   U teskobi svojoj prizvao sam Jah,+Jah me je uslišio i na čistinu izveo.+   Jehova je na mojoj strani, neću se bojati.+Šta mi može čovek zemaljski?+   Jehova je na mojoj strani, među onima koji mi pomažu,+Zato ću likovati nad onima koji me mrze.+   Bolje je tražiti utočište kod Jehove+Nego uzdati se u čoveka zemaljskog.+   Bolje je tražiti utočište kod Jehove+Nego uzdati se u velikaše.+ 10  Svi su me narodi opkolili.+U ime Jehovino napade sam njihove odbijao.+ 11  Opkolili su me, da, opkolili su me.+U ime Jehovino napade sam njihove odbijao. 12  Opkolili su me kao pčele,+Ali su se ugasili kao vatra od trnja.+U ime Jehovino napade sam njihove odbijao.+ 13  Snažno su me gurnuli da padnem,+Ali Jehova mi je pomogao.+ 14  Jah je zaklon moj i sila moja,+On je spasitelj moj.+ 15  Glas radosti i spasenja čuje se+U šatorima+ pravednika.+Desnica Jehovina snagu svoju pokazuje.+ 16  Desnica Jehovina uzvisuje se,+Desnica Jehovina snagu svoju pokazuje.+ 17  Neću umreti, nego ću živeti,+Da bih objavljivao dela koja Jah čini.+ 18  Jah me je strogo ukorio,+Ali me nije smrti predao.+ 19  Otvorite mi vrata pravednosti.+Ući ću na njih, hvaliću Jah.+ 20  Ovo su vrata Jehovina.+Pravednici će na njih ulaziti.+ 21  Hvaliću te, jer si me uslišio+Postao si spasitelj moj.+ 22  Kamen koji su graditelji odbacili+Postao je kamen ugaoni.*+ 23  Jehovino je to delo,+Čudesno je to u očima našim.+ 24  To je dan koji je Jehova načinio,+Veselićemo se i radovati u taj dan.+ 25  O Jehova, spasi nas, molimo te!+O Jehova, podari nam uspeh, molimo te!+ 26  Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Jehovino!+Blagosiljamo vas iz doma Jehovinog!+ 27  Jehova je Bog,+On nam svetlost daje.+Ukrasite granama+ povorku prazničnu,+Sve do rogova oltara.+ 28  Ti si Bog moj, tebe ću hvaliti!+Ti si Bog moj, tebe ću uzvisivati!+ 29  Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+Večna je ljubav njegova.+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Za objašnjenje izraza „ljubav“ u stihovima 1-4 i 29 vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „glava ugla“.