Psalam 106:1-48

106  Hvalite Jah!+Zahvaljujte Jehovi, jer je dobar,+Jer je večna ljubav* njegova.+   Ko može opisati moćna dela Jehovina,+Razglasiti svu hvalu njegovu?+   Srećni su oni koji se pravde drže,+Koji uvek čine ono što je pravedno.+   Seti me se, Jehova, u milosti svojoj prema narodu svome.+Pobrini se za mene i spasi me,+   Da vidim dobrotu koju pokazuješ izabranicima svojim,+Da se radujem radošću naroda tvoga,+Da se dičim nasledstvom tvojim.+   Zgrešili smo kao i praočevi naši,+Loše smo postupili, zlo smo učinili.+   Praočevi naši u EgiptuNisu razumeli čudesna dela tvoja.+Nisu se sećali mnogih dela velike milosti* tvoje,+Nego su se pobunili kod mora, kod Crvenoga mora.+   A on ih je spasao radi imena svoga,+Da bi obznanio moć svoju.+   Zapretio je moru, i ono je presahnulo;+Tada ih je proveo kroz bezdan vodeni kao kroz pustinju,+ 10  Tako ih je spasao iz ruku onoga ko ih je mrzeo,+Izbavio ih je iz neprijateljskih ruku.+ 11  Vode su prekrile protivnike njihove,+Nijedan od njih ostao nije.+ 12  Tada su poverovali reči njegovoj,+Hvalu su mu zapevali.+ 13  Ali brzo su zaboravili dela njegova,+Nisu čekali savete njegove.+ 14  Nego su se predali sebičnim željama u pustoši,+Iskušavali su Boga u pustinji.+ 15  On im je dao šta su tražili,+I tešku je bolest pustio na duše njihove.+ 16  Počeli su da zavide Mojsiju u logoru,+I Aronu, svetom čoveku Jehovinom.+ 17  Tada se zemlja otvorila i progutala Datana,+I pokrila Avironove pristalice.+ 18  Vatra je planula na te ljude,+Plamen je zle progutao.+ 19  Još su i tele napravili na Horivu,+I klanjali se liku livenom.+ 20  Zamenili su slavu moju+Za lik bika koji travu jede.+ 21  Zaboravili su Boga, Spasitelja svoga,+Onoga koji je u Egiptu dela velika učinio,+ 22  Čudesna dela u zemlji Hamovoj,+Zastrašujuća dela na Crvenom moru.+ 23  On bi zapovedio istrebljenje njihovo,+Da nije bilo Mojsija, izabranika njegovog,Koji je stao* pred njega i zauzeo se za njih,+Da odvrati gnev njegov da ne budu uništeni.+ 24  Oni su prezreli lepu zemlju,+Nisu verovali reči njegovoj.+ 25  Gunđali su u šatorima svojim,+Nisu slušali glas Jehovin.+ 26  Tada se on podignute ruke zakleo+Da će ih u pustinji pobiti,+ 27  Da će potomstvo njihovo među narodima pobiti,+I da će ih po zemljama rasejati.+ 28  A oni su se priklonili Valu fegorskom,+I jeli su žrtve prinesene onima koji nisu živi.+ 29  Vređali su Boga postupcima svojim,+Pa je pošast među njima izbila.+ 30  Ali Fines je ustao i umešao se,+I pošast je prestala. 31  To mu se u pravednost uračunaloZa sve naraštaje doveka.+ 32  A kod vode Merive gnev su izazvali,+Pa je Mojsija zbog njih nevolja snašla.+ 33  Jer zbog njih je duh njegov ogorčen postao,Pa je brzopleto progovorio usnama svojim.+ 34  Nisu istrebili narode,+Kao što im je Jehova zapovedio.+ 35  Nego su se s narodima mešali+I naučili dela njihova.+ 36  Služili su idolima njihovim,+I oni su im zamka postali.+ 37  Žrtvovali su sinove svoje+I kćeri svoje demonima.+ 38  Prolivali su krv nedužnu,+Krv sinova svojih i kćeri svojih,Koje su žrtvovali idolima hananskim,+I zemlja se onečistila krvoprolićem.+ 39  Postali su nečisti zbog dela svojih,+I bili su neverni Bogu svome.*+ 40  Jehova se žestoko razgnevio na narod svoj,+Odvratno mu je postalo nasledstvo njegovo.+ 41  Predavao ih je u ruke narodima,+Da nad njima vladaju oni koji ih mrze,+ 42  Da ih neprijatelji njihovi tlače,I da budu pokoreni pod ruku njihovu.+ 43  Mnogo ih je puta izbavljao,+Ali oni su se bunili u neposlušnosti svojoj,+Pa su bili poniženi zbog prestupa svojih.+ 44  A on je pogledao na nevolju njihovu,+Kad je čuo vapaj njihov.+ 45  Radi njih se setio saveza svoga,+I sažalio se na njih zbog ogromne milosti* svoje.+ 46  Dao im je da nađu milostKod svih koji su ih bili porobili.+ 47  Spasi nas, Jehova, Bože naš,+Sakupi nas iz drugih naroda,+Da bismo davali hvale svetom imenu tvome,+Da bismo radosno klicali tebi na hvalu!+ 48  Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov,+Oduvek i zauvek!I ceo narod neka kaže: Amin!*+Hvalite Jah!*+

Fusnote

 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „verne ljubavi“.
 Doslovno: „stao u rascep [na zidinama]“.
 Doslovno: „delima svojim blud činili“. Vidi dodatak 6.
 Ili: „verne ljubavi“.
 Vidi fusnotu za Ps 41:13.
 Ili: „Aliluja!“