Psalam 105:1-45

105  Zahvaljujte Jehovi, prizivajte ime njegovo,+Objavljujte među narodima dela njegova!+   Pevajte mu, pesmom ga hvalite,+Razmišljajte o svim čudesnim delima njegovim!+   Dičite se svetim imenom njegovim!+Neka se raduje srce onih koji Jehovu traže!+   Tražite Jehovu i snagu njegovu!+Stalno tražite lice njegovo!+   Sećajte se čudesnih dela koja je učinio,+Čuda njegovih i zakona iz usta njegovih,+   Vi, potomstvo Avrahama, sluge njegovog,+Sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi.+   On je Jehova, Bog naš.+Zakoni su njegovi po svoj zemlji.+   On će se doveka sećati svog saveza,+Reči koju je zapovedio, kroz hiljadu naraštaja,+   Saveza koji je sklopio s Avrahamom,+I zakletve svoje Isaku,+ 10  Koju je postavio kao propis Jakovu,Kao trajan savez sa Izraelom,+ 11  Govoreći: „Tebi ću dati zemlju hanansku+U nasledstvo ću vam je dati.“+ 12  Bilo je to kad ih je malo bilo ,+Da, veoma malo, i kad su stranci u njoj bili.+ 13  Išli su od naroda do naroda,+Od jednog kraljevstva do drugog naroda.+ 14  Nikome nije dao da ih prevari,+Nego je zbog njih kraljeve ukoravao,+ 15  Govoreći: „Ne dirajte pomazanike moje,+Prorocima mojim ne činite zla.“+ 16  Dozvao je glad na zemlju;+Sve je zalihe hleba* uništio.+ 17  Pred njima je poslao čoveka,Koji je bio u ropstvo prodan, Josifa.+ 18  Okovima su stegli noge njegove,+U lance gvozdene dospela je duša njegova.+ 19  Dok se nije ispunila reč izrečena,+Reč ga je Jehovina pročistila.+ 20  Kralj je naredio da ga oslobode,+Vladar nad narodima, da ga puste. 21  Postavio ga je za gospodara doma svoga,+I za vladara nad svim imanjem svojim,+ 22  Da veže knezove njegove po volji duše svoje,+I da uči mudrosti čak i starce njegove.+ 23  Izrael je došao u Egipat,+Jakov se naselio u zemlji Hamovoj.+ 24  A Bog je narod svoj veoma umnožio,+Sve dok ga nije učinio moćnijim od neprijatelja njegovih.+ 25  Okrenuo je srce njihovo da zamrze narod njegov,+Da se lukavo okome na sluge njegove.+ 26  Poslao je Mojsija, slugu svoga,+I Arona, koga je izabrao.+ 27  Oni su među njima pokazali znakove njegove,+I čuda u zemlji Hamovoj.+ 28  Poslao je tamu i smračilo se.+I nisu se pobunili protiv reči njegovih.+ 29  U krv je pretvorio vode njihove,+I pomorio je ribe njihove.+ 30  Od žaba je vrvela zemlja njihova,+I odaje kraljeva njihovih. 31  Rekao je da obadi dođu,+Komarci u sve krajeve njihove.+ 32  Umesto kiše na njih je grȁd poslao,+Oganj plameni na zemlju njihovu.+ 33  Udario je loze njihove i smokve njihove,I polomio drveće u krajevima njihovim.+ 34  Rekao je da dođu skakavci,+ Mladi skakavci bez broja.+ 35  Oni su pojeli sve bilje u zemlji njihovoj,+Pojeli su i rod u poljima njihovim. 36  Zatim je pobio sve prvorođeno u zemlji njihovoj,+Sve prvence njihove.+ 37  A svoj je narod izveo sa srebrom i zlatom.+U plemenima njegovim niko putem nije posrtao. 38  Egipat se obradovao odlasku njihovom,Jer ga je strah od njih obuzeo.+ 39  A Bog je oblak razastro kao zavesu,+I poslao je vatru da svetli noću.+ 40  Molili su ga, i poslao im je prepelice,+Hlebom s neba sitio ih je.+ 41  Otvorio je stenu i vode su potekle,+Kao reka potekle su krajevima bezvodnim.+ 42  Jer se setio svete reči svoje koju je dao Avrahamu, sluzi svome.+ 43  I izveo je narod svoj u veselju,+Izabranike svoje uz radosno klicanje.+ 44  Dao im je zemlju drugih naroda,+Plodove rada drugih naroda oni su uzeli,+ 45  Da bi se držali propisa njegovih+I zakona njegovih.+Hvalite Jah!+

Fusnote

 Ili: „štapove o kojima su bili obešeni okrugli hlebovi“.