Psalam 101:1-8

Davidov psalam. Pesma. 101  O dobroti* i pravdi pevaću.+Tebe ću, Jehova, pesmom hvaliti.+   Postupaću razborito i živeću besprekorno.*+Kad ćeš k meni doći?+Besprekornog srca hodiću u domu svome.+   Pred oči svoje neću stavljati ništa što je zlo.*+Mrzim dela onih koji s pravog puta otpadaju,+Neće ona za mene prionuti.+   Srce pokvareno daleko je od mene,+Ni za kakvo zlo neću ja da znam.+   Ko tajno kleveće bližnjega svoga,+Njega ću ućutkati.+Ko ima oči ohole i srce nadmeno,+Njega ne podnosim.+   Oči su moje upravljene na verne ljude na zemlji,+Da bi sa mnom živeli.+Ko živi* besprekorno,+Taj će mi služiti.+   Ko postupa prepredeno, neće stanovati u domu mome.+Ko laži govori, neće opstati+Pred očima mojim.+   Svakog jutra zatiraću* sve zle koji su na zemlji,+Da bih iz grada+ Jehovinog istrebio sve koji zlo čine.+

Fusnote

 Ili: „vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Za ovu reč „besprekorno“ koja se u stihu pojavljuje 2 puta vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Ili: „bezvredno“.
 Doslovno: „hodi“.
 Doslovno: „ućutkaću“.