Propovednik 8:1-17

8  Ko je poput mudrog čoveka?+ I ko zna tumačiti stvari?+ Mudrost čoveku ozaruje lice, i ublažava strogost lica njegovog.+  Ja kažem: „Izvršavaj naredbu kraljevu,+ i to zbog zakletve Bogu.+  Ne žuri da odeš od njega.+ Ne uplići se u zlo.+ Jer što god želi, on će i učiniti,+  jer kraljeva je reč najjača,+ i ko mu sme reći: ’Šta to radiš?‘“  Ko izvršava zapovest neće znati za nevolju,+ i mudro srce znaće i vreme i sud.+  Jer postoji vreme i sud za sve,+ jer ionako mnoge nevolje pogađaju ljude.+  Jer niko ne zna šta će biti,+ i ko mu može reći kako će to biti?  Čovek nema vlasti nad duhom svojim, da zaustavi duh svoj,+ nema vlasti u dan smrti.+ Niko nije izuzet u tom ratu.+ A zlo neće izbaviti one koji se u njega upliću.+  Sve sam to video i usmerio sam srce svoje na sve što se pod suncem radi, kad čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu.+ 10  Ali video sam i kako zle sahranjuju,+ kako dolaze na sveto mesto i kako odlaze s njega+ i kako bivaju zaboravljeni u gradu gde su tako postupali.+ I to je ispraznost. 11  Zato što se presuda za zlo delo ne izvršava brzo,+ srce sinova ljudskih odlučno je da čini zlo.+ 12  Grešnik može sto puta da učini zlo+ i da dugo živi, radeći šta mu se sviđa, ali ja ipak znam da će dobro biti onima koji se boje istinitog Boga,+ jer imaju strah od njega.+ 13  Ali zlome neće biti dobro,+ niti će produžiti dane svoje koji su kao sena,+ jer se ne boji Boga.+ 14  Ovo je ispraznost koja biva na zemlji: Ima pravednika kojima biva kao da čine zlo,+ i ima zlih kojima biva kao da postupaju pravedno.+ Zato kažem da je i to ispraznost. 15  A ja hvalim veselje,+ jer čoveku nema ništa bolje pod suncem nego da jede i pije i veseli se, i da ga to prati u trudu njegovom sve dane života njegovog,+ koji mu je istiniti Bog dao pod suncem.+ 16  Zato sam usmerio srce+ svoje da upoznam mudrost i da vidim sve što se radi na zemlji,+ jer nekome zbog toga oči ne vide sna, ni danju ni noću.+ 17  I posmatrao sam sva dela istinitog Boga:+ Zaista, čovek ne može dokučiti ono što se pod suncem radi.+ Ma koliko se čovek trudio da otkrije, ne može to dokučiti.+ Ako i kaže da je dovoljno mudar da bi to spoznao,+ ipak ne može dokučiti.+

Fusnote