Propovednik 2:1-26

2  Rekao sam u srcu svome:+ „Hajde da okušam veselje+ i da uživam u dobru.“+ Ali gle, i to je bila ispraznost.  Za smeh sam rekao: „Ludost!“+ i za veselje:+ „Čemu to?“  Istraživao sam srcem svojim šta je bezumlje tako što sam telo veselio vinom,+ ali pri tome sam srce vodio mudrošću,+ da bih video kakvu dobrobit donosi sinovima ljudskim ono što čine pod nebesima sve dane života svoga.+  Velika sam dela učinio.+ Sagradio sam sebi kuće,+ zasadio vinograde.+  Napravio sam sebi vrtove i parkove,+ i zasadio u njima voćke svakojake.  Napravio sam sebi jezera+ da iz njih zalivam šume, da drveće raste.+  Doveo sam sluge i sluškinje,+ i imao sam sluge rođene u kući mojoj.+ Imao sam i mnogo stoke, krupne i sitne, više od svih koji su pre mene bili u Jerusalimu.+  Nakupio sam sebi srebra i zlata,+ i blaga kraljeva i pokrajina.+ Nabavio sam sebi pevače i pevačice+ i okusio sam najveće zadovoljstvo+ sinova ljudskih — ženu, mnogo žena.+  I postao sam veći i silniji od svih koji su pre mene bili u Jerusalimu.+ A mudrost me moja nije ostavila.+ 10  I što god su oči moje poželele, nisam im uskratio.+ Ni srcu svome nisam uskratio nikakvo veselje, jer se srce moje radovalo svakom mom trudu,+ i to mi je bila nagrada za sav moj trud.+ 11  A kad sam se osvrnuo na sva dela svoja koja su učinile ruke moje i na sav naporan posao u kom sam se trudio,+ uvideo sam da je sve to bila ispraznost i trčanje za vetrom,+ i od svega toga nije bilo nikakve koristi pod suncem.+ 12  I odlučio sam da upoznam mudrost+ i ludost i bezumlje.+ Jer šta može učiniti običan čovek koji će doći posle kralja? Samo ono što je već učinjeno. 13  I spoznao sam da je mudrost bolja od bezumlja,+ kao što je svetlost bolja od tame.+ 14  Mudar jasno vidi,+ a bezumnik ide po mrklom mraku.+ Ali spoznao sam i to da sve njih na kraju zadesi isto.+ 15  I rekao sam u srcu svome:+ „Ono što će zadesiti bezumnika,+ to će zadesiti i mene.“+ Zašto sam onda bio mudar, suviše mudar?+ I rekao sam u srcu svome: „I to je ispraznost.“ 16  Jer sećanje na mudroga ne traje ništa duže od sećanja na bezumnika.+ U danima koji dolaze svako će biti zaboravljen. I kako će umreti mudar čovek? Isto kao i bezumnik.+ 17  I omrzao mi je život,+ jer mi se čini mučnim ono što se radi pod suncem,+ jer je sve ispraznost i trčanje za vetrom.+ 18  I omrzlo mi je sve za šta sam se trudio i naporno radio pod suncem,+ i što moram ostaviti čoveku koji će doći posle mene.+ 19  A ko zna da li će on biti mudar ili lud?+ Ipak, on će postati gospodar svega za šta sam se trudio i naporno radio i u šta sam mudrost svoju ulagao pod suncem.+ I to je ispraznost. 20  I počeo sam da očajavam+ u srcu zbog svega za šta sam se trudio i naporno radio pod suncem. 21  Jer neko se trudi mudro, znalački i uspešno,+ ali sve što stekne ostaviće drugome koji se nije trudio oko toga.+ I to je ispraznost i veliko zlo.+ 22  Jer šta čovek dobija za sav trud svoj i za nastojanja srca svoga koja prate trud njegov pod suncem?+ 23  Jer sve dane njegove posao mu njegov zadaje bol i brigu,+ a srce njegovo ne počiva ni noću.+ I to je ispraznost. 24  Nema za čoveka ništa bolje nego da jede i da pije i da mu duša uživa u dobru od truda njegovog.+ Video sam da i to dolazi iz ruke istinitog Boga.+ 25  Jer ko jede+ i ko pije bolje nego ja?+ 26  Jer čoveku koga smatra dobrim+ istiniti Bog daje mudrost i znanje i radost,+ a grešniku daje posao da sabira i sakuplja, i to za onoga koga Bog smatra dobrim.+ I to je ispraznost i trčanje za vetrom.+

Fusnote