Postanak 7:1-24

7  Jehova je rekao Noju: „Uđite u arku, ti i ceo tvoj dom,+ jer sam video da si pravedan preda mnom usred ovog naraštaja.+  Od svih čistih životinja uzmi sa sobom po sedmoro, mužjaka i njegovu ženku;+ a od svih nečistih životinja samo po dvoje, mužjaka i njegovu ženku.  Isto tako i od stvorenja koja lete po nebesima po sedmoro, mužjaka i ženku,+ da im se sačuva vrsta na zemlji.+  Jer za samo sedam dana pustiću da na zemlju pada kiša+ četrdeset dana i četrdeset noći;+ i zbrisaću s lica zemlje sve što postoji, sve što sam načinio.“+  Noje je učinio sve onako kako mu je Jehova zapovedio.  Noje je imao šeststo godina kada su vode potopa došle na zemlju.+  Tako je Noje ušao u arku pred vodama potopa, i s njim njegovi sinovi, njegova žena i žene njegovih sinova.+  Od svih čistih i od svih nečistih životinja, i od stvorenja koja lete i od svega što se miče po zemlji,+  k Noju u arku ušlo je po dvoje, mužjak i ženka, baš kao što je Bog zapovedio Noju. 10  Posle sedam dana vode potopa zaista su došle na zemlju. 11  Kad je Noje imao šeststo godina, drugog meseca,* sedamnaestog dana u mesecu, tog dana provalili su svi izvori ogromnog vodenog bezdana* i otvorile su se brane na nebesima.+ 12  Kiša je pljuštala na zemlju četrdeset dana i četrdeset noći.+ 13  Tog dana Noje je ušao u arku,+ i s njim njegovi sinovi Sim, Ham i Jafet,+ njegova žena i tri žene njegovih sinova; 14  oni i sve divlje životinje po svojim vrstama,+ sva stoka po svojim vrstama, sve druge životinje što se miču po zemlji po svojim vrstama,+ sva stvorenja koja lete po svojim vrstama,+ sve ptice i sva krilata stvorenja.+ 15  I tako je k Noju u arku ulazilo dvoje po dvoje, od svake vrste stvorenja u kome je dah života.+ 16  Od svake vrste stvorenja ušli su mužjak i ženka, baš kao što je Bog zapovedio Noju. Zatim je Jehova zatvorio vrata za njim.+ 17  Vode potopa padale su na zemlju četrdeset dana i sve više su rasle dok nisu počele da nose arku, tako da je ona plovila visoko iznad zemlje. 18  Vode su bujale i sve se više dizale nad zemljom, a arka je plovila na površini vode.+ 19  I vode su toliko preplavile zemlju da su prekrile sve visoke gore pod celim nebesima.+ 20  Vode su se podigle petnaest lakata iznad potopljenih gora.+ 21  Tako je izginulo svako stvorenje koje se micalo po zemlji:+ stvorenja koja lete, stoka, divlje životinje, mnoštvo drugih stvorenja koja vrve po zemlji, kao i svi ljudi.+ 22  Sve u čijim je nozdrvama bio dah života* — sve što je bilo na kopnu — izginulo je.+ 23  Tako je on istrebio s lica zemlje sve što je postojalo, čoveka, divlje životinje, druge životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima, sve je bilo istrebljeno sa zemlje.+ Preživeli su samo Noje i oni koji su bili s njim u arci.+ 24  A vode su prekrivale zemlju sto pedeset dana.

Fusnote

 Nakon izlaska iz Egipta, kada je Jehova Izraelcima dao verski kalendar, ovo je postao 8. mesec i dobio je ime vul. Prema našem kalendaru, obuhvata drugu polovinu oktobra i prvu polovinu novembra. Vidi dodatak 14.
 Izraz ’ogroman vodeni bezdan‘ odnosi se na vodeni omotač u atmosferi koji je obavijao zemlju. U Pst 1:6, 7 nazvan je ’voda iznad svoda‘.
 Doslovno: „dah duha života (životne sile)“.