Postanak 6:1-22

6  Kad su se ljudi namnožili na zemlji i kad su im se rodile kćeri,+  sinovi* istinitog Boga+ počeli su da primećuju+ kako su ljudske kćeri lepe, pa su ih uzimali sebi za žene, sve koje su izabrali.  Tada je Jehova rekao: „Neće moj duh+ doveka trpeti čoveka,+ jer je on samo telo.+ Neka mu još sto dvadeset godina.“+  U to vreme, a i kasnije, sinovi istinitog Boga imali su odnose s ljudskim kćerima, i one su im rađale sinove na zemlji koji su se zvali nefilimi.* Bili su to silni ljudi, ljudi na glasu, koji su živeli u staro doba.  Jehova je video da čovek čini veliko zlo na zemlji i da je svaka misao+ njegovog srca uvek usmerena ka zlu.+  Tada je Jehova zažalio+ što je načinio čoveka na zemlji, i osetio je bol u srcu.+  Zato je Jehova rekao: „Zbrisaću s lica zemlje ljude koje sam stvorio,+ i ljude i stoku i sve životinje što se miču i stvorenja koja lete po nebesima,+ jer sam zažalio što sam ih načinio.“+  Ali Noje je našao milost u Jehovinim očima.  Ovo su događaji iz Nojevog života.* Noje je bio pravedan čovek,+ besprekoran* među svojim savremenicima. Noje je hodio sa istinitim Bogom.+ 10  Noju su se rodila tri sina: Sim, Ham i Jafet.+ 11  Zemlja se iskvarila u očima istinitog Boga+ i napunila se nasiljem.+ 12  Bog je pogledao zemlju i ona je bila iskvarena,+ jer je sav ljudski rod iskvario svoj put na zemlji.+ 13  Posle toga, Bog je rekao Noju: „Vidim da je došlo vreme da učinim kraj svakom stvorenju,+ jer je zbog njih zemlja puna nasilja; i evo, uništiću ih zajedno sa zemljom.+ 14  Napravi sebi arku od drveta koje sadrži smolu.+ Napravi pregrade u arci i premaži je iznutra i spolja smolom.+ 15  Napravi je ovako: neka arka bude duga trista lakata,*+ široka pedeset lakata i visoka trideset lakata. 16  Na arci napravi prozor* a njen zid neka se završava jedan lakat ispod krova, a ulaz na arci napravi sa strane.+ Napravi u njoj donji, srednji i gornji sprat. 17  „A ja ću pustiti vode potopa+ na zemlju da unište svako stvorenje pod nebesima u kome je dah života.+ Izginuće sve što je na zemlji.+ 18  A s tobom sklapam savez. Uđi u arku, i s tobom tvoji sinovi i tvoja žena i žene tvojih sinova.+ 19  U arku uvedi po dvoje od svakog stvorenja, od svake životinje,+ da s tobom ostanu živi.+ Neka budu muško i žensko. 20  Od stvorenja koja lete, po njihovim vrstama, i od stoke po njenim vrstama,+ od svih životinja što se miču po zemlji po njihovim vrstama, po dvoje neka uđu s tobom da ostanu živi.+ 21  A ti uzmi sa sobom raznovrsnu hranu što se jede+ i čuvaj je kod sebe, pa neka služi za hranu i tebi i njima.“+ 22  Noje je učinio sve onako kako mu je Bog zapovedio. Učinio je upravo tako.+

Fusnote

 Ili: „anđeli“, prema nekim rukopisima Septuaginte.
 Ili: „obarači; oni koji obaraju druge“.
 Ili: „Ovo je Nojeva istorija“.
 Izvorna reč ima bogato značenje i u raznim kontekstima može se prevesti pojmovima kao što su: potpun, besprekoran, neporočan, bez mane, savršen, uzoran, iskren, čist, čestit, pošten, veran (Bogu), bezazlen.
 Lakat iznosi 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
 Hebrejski: cohar, što može značiti i „krov“.