Postanak 46:1-34

46  Tako su Izrael i svi njegovi krenuli, i kad su došli u Virsaveju+ on je prineo žrtve Bogu svog oca Isaka.+  Tada je Bog progovorio Izraelu u noćnim vizijama:+ „Jakove! Jakove!“ On je odgovorio: „Evo me!“+  „Ja sam istiniti Bog,+ Bog tvog oca“,+ rekao je on. „Ne boj se da ideš u Egipat, jer ću tamo od tebe načiniti velik narod.+  Ja ću ići s tobom u Egipat i ja ću te odande izvesti,+ a Josif će ti svojom rukom zatvoriti oči.“*+  Posle toga Jakov je pošao iz Virsaveje, i Izraelovi sinovi su povezli svog oca Jakova, svoju decu i svoje žene u kolima koja je faraon poslao po njega.+  Sa sobom su uzeli svoja stada i svoja dobra koja su stekli u hananskoj zemlji.+ Na kraju su Jakov i svi njegovi potomci stigli u Egipat.  Sa sobom je u Egipat doveo svoje sinove i sinove svojih sinova, svoje kćeri i kćeri svojih sinova, sve svoje potomstvo.+  Ovo su imena Izraelovih sinova — Jakova i njegovih sinova — koji su došli u Egipat:+ Jakovljev prvenac bio je Ruvim.+  Ruvimovi sinovi: Enoh, Faluj, Esron i Harmija.+ 10  Simeonovi sinovi:+ Jemuilo, Jamin, Aod, Jahin,+ Soar i Saul,+ sin jedne Hananke. 11  Levijevi sinovi:+ Girson,+ Kat+ i Merarije.+ 12  Judini sinovi:+ Ir,+ Onan,+ Sala,+ Fares+ i Zara.+ Ali su Ir i Onan umrli u hananskoj zemlji.+ Faresovi sinovi: Esron+ i Jamuilo.+ 13  Isaharovi sinovi:+ Tola,+ Fuva,+ Jov i Simron.+ 14  Zavulonovi sinovi:+ Sered, Alon i Alil.+ 15  To su Lijini sinovi+ koje je rodila Jakovu u Padan-Aramu. Ona mu je rodila i kćer Dinu.+ Svih njegovih sinova i njegovih kćeri bilo je trideset i tri duše. 16  Gadovi sinovi:+ Sifon, Agije, Sunije, Esvon, Irije, Arodije i Arilije.+ 17  Asirovi sinovi:+ Jemna, Jesva, Jesvija, Verija+ i njihova sestra Sara. Verijini sinovi: Ever i Melhilo.+ 18  To su sinovi Zelfe,+ koju je Lavan dao svojoj kćeri Liji. Ona je Jakovu rodila ukupno šesnaest duša. 19  Sinovi Jakovljeve žene Rahele+ bili su Josif+ i Venijamin.+ 20  Josifu su se u egipatskoj zemlji rodili Manasija+ i Jefrem,*+ koje mu je rodila Aseneta,+ kći Potifere, sveštenika iz Ona. 21  Venijaminovi sinovi: Vela,+ Veher,+ Asvil, Gira,+ Naman,+ Ihije, Ros, Mupim,+ Upim+ i Arad. 22  To su Rahelini sinovi koji su se rodili Jakovu — ukupno četrnaest duša. 23  Danov sin:*+ Usim...+ 24  Neftalimovi sinovi:+ Asilo, Gunije,+ Jeser i Silim.+ 25  To su sinovi Vale,+ koju je Lavan dao svojoj kćeri Raheli. Ona je Jakovu rodila ukupno sedam duša. 26  Sve duše koje su s Jakovom došle u Egipat potekle su od njega,*+ ne računajući žene Jakovljevih sinova. Bilo je ukupno šezdeset i šest duša. 27  Pored toga još dve duše — Josifovi sinovi koji su mu se rodili u Egiptu. U Egipat je došlo ukupno sedamdeset* duša Jakovljevog doma.+ 28  Jakov je pred sobom poslao Judu+ da obavesti Josifa o dolasku u Gesem. Oni su zatim stigli u zemlju Gesem.+ 29  Tada je Josif zapovedio da mu upregnu kola i pošao je u Gesem u susret svom ocu Izraelu.+ Kad se pojavio pred njim, zagrlio ga je i dugo je tako plakao.+ 30  Na kraju je Izrael rekao Josifu: „Sada mogu da umrem,+ jer sam video tvoje lice i znam da si živ.“ 31  Tada je Josif rekao svojoj braći i domu svog oca: „Idem da javim faraonu i da mu kažem:+ ’Moja braća i dom mog oca, koji su bili u hananskoj zemlji, došli su kod mene.+ 32  Oni su pastiri+ i uzgajaju stoku.+ Doveli su ovamo svoju sitnu i krupnu stoku i sve što imaju.‘+ 33  Kad vas faraon pozove i pita vas: ’Čime se bavite?‘, 34  vi recite: ’Tvoje sluge uzgajaju stoku od svoje mladosti pa sve do sada, kako mi tako i naši praočevi‘,+ da biste mogli da se naselite u zemlji Gesem,+ pošto su svi pastiri Egipćanima odvratni.“+

Fusnote

 To je značilo da će ih zatvoriti kad Jakov umre.
 Septuaginta navodi još pet imena, a Stefan je očigledno citirao iz nje kad je u Del 7:14 umesto 70 spomenuo 75 duša.
 Doslovno: „sinovi“.
 Doslovno: „izašle su iz njegovih bedara“.
 Ili: „sedamdeset i pet“, prema Septuaginti. Vidi fusnotu za Pst 46:20.