Postanak 4:1-26

4  Adam je legao sa svojom ženom Evom i ona je zatrudnela.+ Kada je rodila Kaina*+ rekla je: „Dobila* sam sina uz Jehovinu pomoć.“+ 2  Kasnije je rodila njegovog brata Avelja.+ Avelj je postao pastir,+ a Kain je postao zemljoradnik.+  Posle nekog vremena, Kain je prineo+ Jehovi prinos od plodova zemlje.+  A Avelj je prineo od prvina+ svog stada, zajedno sa salom.+ Jehova je s naklonošću pogledao na Avelja i na njegov prinos,+  a na Kaina i na njegov prinos nije pogledao s naklonošću.+ Kain se žestoko razgnevio+ i lice mu se namrštilo.  Tada Jehova reče Kainu: „Zašto si se razgnevio i zašto ti je lice namršteno?  Ako počneš činiti dobro, zar mi nećeš biti mio?+ Ali ako ne budeš činio dobro, greh vreba na vratima i mami te.+ A ti, hoćeš li ga nadvladati?“+  Posle toga, Kain je rekao svom bratu Avelju: „Hajdemo u polje.“ I dok su bili u polju, Kain je nasrnuo na svog brata Avelja i ubio ga.+  Kasnije Jehova reče Kainu: „Gde ti je brat Avelj?“,+ a on odgovori: „Ne znam. Zar sam ja čuvar svog brata?“+ 10  Tada mu Bog reče: „Šta si uradio? Slušaj! Krv tvog brata viče k meni sa zemlje.+ 11  I sada, da si proklet i prognan sa zemlje+ koja je otvorila svoja usta da iz tvoje ruke primi krv tvog brata.+ 12  Kad budeš obrađivao zemlju, ona će ti uskratiti svoj rod.+ Bićeš lutalica i begunac na zemlji.“+ 13  A Kain na to reče Jehovi: „Moja kazna za prestup prevelika je da bi se mogla nositi. 14  Gle, danas me teraš s ove zemlje, i biću skriven od tvog lica.+ Biću lutalica+ i begunac na zemlji, i ko me god nađe sigurno će me ubiti.“+ 15  Tada mu Jehova reče: „Zbog toga će ko god ubije Kaina pretrpeti sedmostruku osvetu.“+ Jehova je postavio znak za Kaina, da ga niko ne ubije kad ga nađe.+ 16  Tada je Kain otišao od Jehovinog lica+ i nastanio se istočno od Edena u zemlji Nod.* 17  Posle toga, Kain je legao sa svojom ženom+ i ona je zatrudnela i rodila Enoha. Tada je počeo da zida grad koji je nazvao po imenu svog sina Enoha.+ 18  Enohu se rodio Gaidad. Gaidadu se rodio Maleleilo, Maleleilu se rodio Matusal, a Matusalu se rodio Lameh. 19  Lameh je uzeo dve žene. Prva se zvala Ada, a druga Sela. 20  Ada je rodila Jovila. Od njega potiču oni koji žive pod šatorima+ i drže stoku.+ 21  Njegov brat se zvao Juval. Od njega potiču svi koji sviraju harfu+ i frulu.+ 22  Sela je rodila Tovela, kovača raznovrsnog alata od bakra i gvožđa.+ Tovelova sestra bila je Nama. 23  Lameh je sastavio ove reči za svoje žene Adu i Selu: „Čujte glas moj, žene Lamehove;Poslušajte reč moju:Ubio sam čoveka koji me je ranio,Mladića koji me je udario. 24  Ako će Kain biti osvećen sedam puta,+Onda će Lameh sedamdeset i sedam puta.“ 25  Adam je opet legao sa svojom ženom i ona je rodila sina i dala mu ime Sit,*+ jer je rekla: „Bog mi je dao drugog potomka umesto Avelja koga je Kain ubio.“+ 26  A i Situ se rodio sin kome je dao ime Enos.+ U to vreme počelo se prizivati Jehovino ime.+

Fusnote

 „Kain“ znači „dobijen; stečen; načinjen“.
 Igra reči. Upotrebivši glagol „dobiti“ (hebrejski: kanah), Eva objašnjava zašto je sinu dala ime Kain.
 „Nod“ znači „izbeglištvo“.
 „Sit“ znači „dat; dodeljen; naknada“.