Postanak 31:1-55

31  Posle nekog vremena Jakov je čuo kako Lavanovi sinovi kažu: „Jakov je uzeo sve što je imao naš otac, i od onog što je pripadalo našem ocu stekao je sve ovo bogatstvo.“+  Jakov je video na Lavanovom licu da on nije prema njemu isti kao ranije.+  Tada je Jehova rekao Jakovu: „Vrati se u zemlju svojih očeva i svom rodu,+ a ja ću biti s tobom.“+  Tada je Jakov pozvao Rahelu i Liju da dođu u polje kod njegovog stada,  i rekao im: „Vidim da lice vašeg oca nije prema meni isto kao ranije,+ ali je Bog mog oca sa mnom.+  A vi same znate da sam svom svojom snagom služio vašem ocu.+  A vaš otac me je varao i menjao mi platu deset puta, ali Bog mu nije dozvolio da mi nanese štetu.+  Kad bi rekao: ’Neka pegave budu tvoja plata‘, sve što se u stadu rađalo bilo je pegavo, a kad bi rekao: ’Neka prugaste budu tvoja plata‘, sve što se u stadu rađalo bilo je prugasto.+  Tako je Bog uzimao stoku od vašeg oca i davao je meni.+ 10  Jednom prilikom, kad se stado uspaljivalo, podigao sam oči i u snu+ video da su jarci koji su skakali na koze bili prugasti, pegavi i šareni.+ 11  Tada mi je u snu anđeo istinitog Boga rekao: ’Jakove!‘ A ja sam odgovorio: ’Evo me.‘+ 12  On je zatim rekao: ’Molim te, podigni oči i vidi da su svi jarci koji skaču na koze prugasti, pegavi i šareni, jer sam video sve što ti Lavan čini.+ 13  Ja sam istiniti Bog Vetilja,+ gde si uljem pomazao stub+ i gde si mi se zavetovao.+ A sada ustani, idi iz ove zemlje i vrati se u zemlju u kojoj si rođen.‘“+ 14  Tada su Rahela i Lija rekle: „Zar još imamo neki udeo u nasledstvu u domu svog oca?+ 15  Zar nas on ne smatra tuđinkama kad nas je prodao, pa jede čak i novac koji je dobio za nas?+ 16  Jer sve bogatstvo koje je Bog uzeo od našeg oca pripada nama i našoj deci.+ Zato sada uradi sve onako kako ti je Bog rekao.“+ 17  Tada je Jakov ustao i podigao svoju decu i žene na kamile,+ 18  i poterao svoje stado koje je stekao+ u Padan-Aramu. Uzeo je i sva dobra koja je stekao i pošao svom ocu Isaku u hanansku zemlju.+ 19  Lavan je otišao da striže svoje ovce. Dotle je Rahela ukrala terafime*+ koji su pripadali njenom ocu. 20  Jakov je nadmudrio Lavana Sirijca, jer mu nije rekao da će pobeći. 21  Pobegao je i prešao Reku*+ sa svim što je imao. Zatim se uputio prema brdovitom području Galada.+ 22  Trećeg dana Lavan je čuo da je Jakov pobegao. 23  On je uzeo sa sobom svoju braću i krenuo u poteru+ za njim, i posle sedam dana stigao ga u brdovitom području Galada. 24  Tada je Bog došao Lavanu Sirijcu+ noću u snu+ i rekao mu: „Pazi da s Jakovom ne govoriš ni lepo ni ružno.“+ 25  Tako je Lavan stigao Jakova. Jakov je bio razapeo svoj šator u brdovitom području Galada, a i Lavan se sa svojom braćom ulogorio u tom kraju. 26  Tada je Lavan rekao Jakovu: „Šta si to učinio? Zašto si me prevario i odveo moje kćeri kao da su mačem zarobljene?+ 27  Zašto si kradom otišao i prevario me, a da mi nisi ništa rekao? Ja bih te otpustio s veseljem i pesmama,+ uz daire i harfu.+ 28  Nisi mi pružio priliku da poljubim svoje unuke i svoje kćeri.+ Postupio si nerazumno. 29  U mojoj ruci je moć da vam nanesem zlo,+ ali Bog vašeg oca rekao mi je sinoć: ’Pazi da s Jakovom ne govoriš ni lepo ni ružno.‘+ 30  Kad si već otišao jer si se mnogo uželeo doma svog oca, zašto si onda ukrao moje bogove?“+ 31  Jakov odgovori Lavanu: „Uplašio sam se+ pa sam sebi rekao: ’Mogao bi da mi silom uzme svoje kćeri.‘ 32  A kod koga nađeš svoje bogove, taj neka više ne živi.+ Pred našom braćom pretraži šta imam kod sebe i uzmi ih.“+ Ali Jakov nije znao da ih je Rahela ukrala.+ 33  Tako je Lavan ušao u Jakovljev šator i u Lijin šator i u šator obe robinje,+ ali ih nije našao. Na kraju je izašao iz Lijinog šatora i ušao u Rahelin šator. 34  A Rahela je bila uzela terafime i stavila ih u korpu u kojoj su žene jahale na kamilama i sela na njih. Tako je Lavan pretražio ceo šator, ali ih nije našao. 35  Tada je ona rekla svom ocu: „Neka ne seva gnev u očima mog gospodara+ što ne mogu da ustanem pred tobom, jer imam ono što je uobičajeno kod žena.“+ Tako je on i dalje pažljivo tražio terafime, ali ih nije našao.+ 36  Tada se Jakov razgnevio+ i počeo da se svađa s Lavanom, pa mu reče: „Koji je moj prestup,+ koji je moj greh, pa me tako žestoko progoniš?+ 37  Sad kad si pretražio sve moje stvari, jesi li našao nešto iz svog doma?+ Stavi to ovde pred moju i svoju braću,+ pa neka oni prosude između nas dvojice.+ 38  Ovih dvadeset godina bio sam kod tebe. Tvoje ovce i koze nisu pobacivale,+ i nijednog ovna iz tvog stada nisam uzeo za hranu. 39  Nikada ti nisam doneo rastrgnutu životinju+ već sam ja nadoknađivao štetu. Što god je bilo ukradeno, bilo danju bilo noću, tražio si iz moje ruke.+ 40  Danju me je ubijala vrućina a noću hladnoća, i san mi je bežao od očiju.+ 41  U tvojoj sam kući proveo dvadeset godina. Četrnaest godina sam ti služio za tvoje dve kćeri i šest godina za tvoju stoku, a platu si mi menjao deset puta.+ 42  Da Bog mog oca,+ Bog Avrahamov i Onaj koga se Isak bojao,+ nije bio sa mnom, ti bi me sada poslao praznih ruku. Bog je video moju nevolju i trud mojih ruku, pa te je sinoć ukorio.“+ 43  Tada Lavan odgovori Jakovu: „Ove kćeri su moje kćeri i ova deca su moja deca i ovo stado je moje stado, i sve što vidiš moje je i mojih kćeri. Šta bih danas učinio protiv njih ili protiv dece koju su rodile? 44  Hajde sada da ja i ti sklopimo savez,+ i neka on bude svedok između mene i tebe.“+ 45  Tada je Jakov uzeo jedan kamen i postavio ga kao stub.+ 46  Zatim je rekao svojoj braći: „Skupite kamenja!“ Oni su nakupili kamenja i napravili jednu gomilu.+ Posle toga su jeli na toj gomili. 47  Lavan ju je nazvao Jegar-Sahadut,* a Jakov ju je nazvao Galed.* 48  Lavan zatim reče: „Ova gomila je danas svedok između mene i tebe.“ Zato ju je Jakov nazvao Galed.+ 49  Nazvao ju je i Stražarska kula, jer je Lavan još rekao: „Neka Jehova bude stražar između mene i tebe kad jedan drugog više ne budemo videli.+ 50  Ako budeš loše postupao s mojim kćerima+ i ako uzmeš druge žene pored mojih kćeri, iako nijedan svedok nije s nama, Bog je svedok između mene i tebe.“+ 51  Lavan još reče Jakovu: „Evo ove gomile i evo stuba koji sam podigao između mene i tebe. 52  Ova gomila je svedok i ovaj stub je svedočanstvo+ da neću sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile da bih išao protiv tebe i da ti nećeš sa zlom namerom prelaziti preko ove gomile i ovog stuba da bi išao protiv mene.+ 53  Neka bog* Avrahamov+ i bog Nahorov,+ bog* njihovog oca, sudi* između nas.“ A Jakov se zakleo Onim koga se bojao njegov otac Isak.+ 54  Zatim je Jakov prineo žrtvu na tom brdu i pozvao svoju braću da jedu.+ Tako su jeli i prenoćili na brdu. 55  Lavan je ustao rano ujutru, poljubio+ svoju decu i svoje kćeri i blagoslovio ih.+ Zatim je pošao nazad u svoje mesto.+

Fusnote

 To jest kućne idole.
 To jest Eufrat.
 „Jegar-Sahadut“ je aramejski (sirijski) izraz koji znači „svedok-gomila; gomila svedočanstva“.
 „Galed“ je hebrejski izraz koji znači „svedok-gomila; gomila svedočanstva“.
 Ili: „bogovi“. U hebrejskom tekstu korišćena je množina eloheh. Razlog može biti u tome što je Sirijac Lavan verovao u terafime (kućne bogove).
 Ili: „bogovi“. Hebrejska množina eloheh možda se ne odnosi samo na Jehovu jer je i glagol ’suditi‘ u množini. Ali u Samarićanskom Pentateuhu, Septuaginti, sirijskoj Pešiti i Vulgati glagol je u jednini („sudi“), što bi se odnosilo na jednog Boga.
 Ili: „Neka (...) sude“. U hebrejskom tekstu glagol je u množini.