Postanak 25:1-34

25  Avraham je uzeo još jednu ženu koja se zvala Hetura.+  Ona mu je rodila Zemrana, Joksana, Madana, Madijana,+ Jesvoka i Suju.+  Joksanu su se rodili Sava+ i Dedan.+ Dedanovi sinovi bili su Asurim, Letusim i Laomim.*  Madijanovi sinovi bili su Efa,+ Efer, Enoh, Avida i Eldaga.+ Sve su to bili Heturini sinovi.  Avraham je Isaku dao sve što je imao,+  a sinovima koje je imao sa inočama* dao je darove.+ Zatim ih je još za života poslao na istok, daleko od svog sina Isaka,+ u zemlju istoka.+  Ovo su godine Avrahamovog života što ga je proživeo — sto sedamdeset i pet godina.  Zatim je Avraham izdahnuo, i umro u dubokoj starosti, star i zadovoljan, i bio je pribran svom narodu.+  Njegovi sinovi Isak i Ismailo sahranili su ga u pećini Makpeli, koja je ispred Mamrije, u polju Efrona, sina Soara Hetejina,+ 10  u polju koje je Avraham kupio od Hetovih sinova. Tamo su sahranjeni Avraham i njegova žena Sara.+ 11  Posle Avrahamove smrti Bog je i dalje blagosiljao njegovog sina Isaka,+ koji je živeo blizu Vir-Lai-Roija.+ 12  Ovo su događaji iz života* Avrahamovog sina Ismaila,+ kog mu je rodila Egipćanka Agara, Sarina sluškinja.+ 13  Ovo su Ismailovi sinovi, po njihovim imenima i po njihovim porodicama: Ismailov prvenac Navajot,+ zatim Kidar,+ Avdeilo, Mivsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Adad,+ Tema,+ Jetur, Nafes i Kedma.+ 16  To su Ismailovi sinovi, i to su njihova imena po mestima gde su živeli i po njihovim logorima:+ dvanaest poglavara po njihovim plemenima.+ 17  Ovo su godine Ismailovog života — sto trideset i sedam godina. Zatim je izdahnuo i umro, i bio je pribran svom narodu.+ 18  Njegovi potomci su živeli između Evile,+ blizu Sura,+ koji je istočno od Egipta, i Asirije. Naselili su se pred svom svojom braćom.+ 19  Ovo su događaji iz života* Avrahamovog sina Isaka.+ Avrahamu se rodio Isak. 20  Isak je imao četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćeri Vatuila+ Sirijca+ iz Padan-Arama, sestrom Lavana Sirijca. 21  Isak nije prestajao da se usrdno moli Jehovi za svoju ženu,+ pošto je bila nerotkinja.+ Jehova ga je na kraju uslišio,+ te je njegova žena Rebeka zatrudnela. 22  Sinovi u njoj udarali su jedan u drugog,+ tako da je ona rekla: „Ako je tako, zašto da živim?“ Tada je otišla da traži savet od Jehove.+ 23  Jehova joj je rekao: „Dva su naroda u tvojoj utrobi;+ dva će se naroda iz tvoje utrobe razdeliti.+ Jedan narod biće jači od drugog naroda,+ i stariji će služiti mlađem.“+ 24  Kad je došlo vreme da rodi, u njenoj utrobi bili su blizanci.+ 25  Tada je prvi izašao sav crven i dlakav kao da ima ogrtač od dlake;+ zato su mu dali ime Isav.*+ 26  Posle njega izašao je njegov brat, držeći se rukom Isavu za petu;+ zato su mu dali ime Jakov.*+ Kad ih je rodila, Isak je imao šezdeset godina. 27  Dečaci su porasli, i Isav je postao dobar lovac,+ čovek koji je dosta boravio u polju, a Jakov je bio besprekoran* čovek+ i živeo je u šatorima.+ 28  Isak je voleo Isava, jer mu je za jelo donosio divljač, dok je Rebeka volela Jakova.+ 29  Jednom je Jakov kuvao neko jelo, kad je Isav došao iz polja umoran. 30  Isav je rekao Jakovu: „Daj mi brzo da jedem malo tog crvenog jela, jer sam umoran! Daj mi malo od tog jela.“ Zato je dobio ime Edom.*+ 31  Tada mu Jakov odgovori: „Prvo mi prodaj svoje pravo koje imaš kao prvenac!“+ 32  A Isav reče: „Evo, samo što nisam umro, šta će mi onda prvenaštvo?“ 33  Jakov mu zatim reče: „Prvo mi se zakuni!“+ On se zakleo Jakovu i prodao mu svoje pravo koje je imao kao prvenac.+ 34  Tada je Jakov dao Isavu hleb i kuvano sočivo, i on se najeo i napio.+ Onda je ustao i otišao. Tako je Isav prezreo svoje prvenaštvo.+

Fusnote

 Pošto sva tri naziva imaju hebrejski nastavak –im, koji ukazuje da je u pitanju množina, smatra se da ta imena predstavljaju plemena i narode.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Ili: „Ovo je istorija“.
 Ili: „Ovo je istorija“.
 „Isav“ znači „dlakav“.
 „Jakov“ znači „onaj koji se drži za petu; onaj koji potiskuje (izgurava)“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 „Edom“ znači „crven; rumen“.