Postanak 15:1-21

15  Posle toga, Jehovina reč je došla Avramu u jednoj viziji:+ „Ne boj se,+ Avrame. Ja sam tvoj štit.+ Tvoja će nagrada biti vrlo velika.“+  Na to Avram reče: „Suvereni Gospode Jehova, šta ćeš mi dati kad nemam dece i kad će moj dom pripasti Elijezeru, čoveku iz Damaska?“+  Avram još reče: „Gle! Nisi mi dao potomstvo,+ pa će moj naslednik biti sluga rođen u mom domu.“+  Ali tada mu se Jehova opet obratio rečima: „Taj čovek neće biti tvoj naslednik, nego će ti naslednik biti tvoj potomak.“+  Tada ga je izveo napolje i rekao: „Molim te, pogledaj nebesa i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati.“+ Zatim reče: „Toliko će biti tvog potomstva.“+  I on je verovao* Jehovi,+ i on ga je zbog toga smatrao pravednim.+  Tada mu reče: „Ja sam Jehova koji te je izveo iz Ura Haldejskog da ti da ovu zemlju da je zauzmeš.“+  A Avram na to reče: „Suvereni Gospode Jehova, po čemu ću znati da ću je zauzeti?“+  A on mu odgovori: „Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladog goluba.“+ 10  Avram je sve to uzeo, isekao napola i sve polovine stavio jednu naspram druge, ali ptice nije isekao.+ 11  Ptice grabljivice počele su da sleću na zaklane životinje,+ a Avram ih je rasterivao. 12  Kad je sunce zalazilo, Avram je zaspao dubokim snom,+ i gle, na njega se spustila strašna i velika tama. 13  Tada Bog reče Avramu: „Znaj da će tvoji potomci sigurno biti stranci u tuđoj zemlji,+ i moraće da služe drugima, a oni će ih tlačiti četiristo godina.+ 14  A ja ću suditi narodu kome će oni služiti,+ a zatim će izaći s velikim blagom.+ 15  A ti ćeš u miru otići k svojim praočevima, i bićeš sahranjen u dubokoj starosti.+ 16  A oni će se u četvrtom naraštaju vratiti ovamo,+ jer prestupi Amoreja još nisu prevršili meru.“+ 17  Kad je sunce zašlo i pala gusta tama, pojavila se peć koja se dimila i zapaljena baklja koja je prošla između isečenih delova.+ 18  Tog dana Jehova je sklopio savez s Avramom,+ rekavši: „Tvom potomstvu daću ovu zemlju,+ od reke Egipat pa do velike reke, reke Eufrat:+ 19  Keneje,+ Kenezeje, Kedmoneje, 20  Heteje,+ Ferezeje,+ Refaime,+ 21  Amoreje, Hanance, Gergeseje i Jevuseje.“+

Fusnote

 Ili: „iskazao veru u Jehovu“. Ovo je prvo mesto gde se u Bibliji spominje vera. Uporedi sa Ri 4:11.