Postanak 14:1-24

14  U vreme kad je Amarfal bio kralj Senara,+ Arioh kralj Elasara, Hodologomor+ kralj Elama+ i Targal kralj Gojima,+ dogodilo se  da su oni zaratili s Valom, kraljem Sodoma,+ i s Varsom, kraljem Gomore,+ Senarom, kraljem Adme,+ i Simovorom, kraljem Sevojima,+ i kraljem Vele (to jest Sigora).+  Svi su se oni* udružili+ i došli u dolinu Sidim,+ gde je Slano more.+  Oni su dvanaest godina služili Hodologomoru, ali su se trinaeste godine pobunili.  Četrnaeste godine Hodologomor i kraljevi koji su bili s njim došli su i porazili Refaime u Astarot-Karnaimu,+ Zuzeje u Hamu, i Emeje+ u Save-Kirijataimu,  i Horeje+ u njihovoj gori Sir,+ sve do El-Farana,+ pored pustinje.*  Zatim su se okrenuli i došli u En-Mispat, to jest Kadis,+ i pokorili svu zemlju Amaličana+ i Amoreje+ koji su živeli u Asason-Tamaru.+  Tada je u pohod krenuo kralj Sodoma, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sevojima i kralj Vele (to jest Sigora), i u dolini Sidim svrstali su se u bojne redove+  protiv Hodologomora, kralja Elama, Targala, kralja Gojima, Amarfala, kralja Senara, i Arioha, kralja Elasara+ — četiri kralja protiv pet kraljeva. 10  Dolina Sidim+ bila je puna jama sa zemljanom smolom,*+ i kad su kraljevi Sodoma i Gomore+ počeli da beže upadali su u jame, a ostali su pobegli u brda.+ 11  Tada su pobednici uzeli sve blago iz Sodoma i Gomore i svu njihovu hranu, pa su otišli.+ 12  Uzeli su i Lota, sina Avramovog brata, i njegovo blago i otišli svojim putem. Lot je tada živeo u Sodomu.+ 13  Jedan čovek koji je uspeo da pobegne, došao je kod Avrama Jevrejina da mu to javi.+ On je tada prebivao kod velikog drveća koje je pripadalo Mamriji Amoreju,+ bratu Eskola i Anira.+ Oni su bili Avramovi saveznici. 14  Kada je Avram čuo da mu je bratanac zarobljen,+ sakupio je svoje ljude uvežbane za borbu,+ trista i osamnaest robova rođenih u njegovom domu,+ i pošao je u poteru do Dana.+ 15  On i njegovi robovi su se tokom noći podelili+ i napali ih. Tako ih je on porazio i poterao do Hovala, koji je severno od Damaska. 16  Povratio je sve oteto blago,+ i vratio je svog bratanca Lota, zajedno s njegovim blagom, ženama i ostalim ljudima.+ 17  A kad se vraćao pošto je porazio Hodologomora i kraljeve koji su bili s njim, u susret mu je izašao kralj Sodoma u dolini Save, to jest u Kraljevoj dolini.+ 18  Melhisedek,+ kralj Salima,+ izneo je hleb i vino.+ On je bio sveštenik Svevišnjeg Boga.+ 19  Zatim ga je blagoslovio rečima: „Neka Svevišnji Bog, Stvoritelj neba i zemlje,+Blagoslovi Avrama;+ 20  I neka je blagoslovljen Svevišnji Bog,+Koji ti je u ruke predao tlačitelje tvoje!“+ Tada mu je Avram dao desetak od svega.+ 21  Nakon toga kralj Sodoma rekao je Avramu: „Meni daj ljude,*+ a blago zadrži za sebe.“ 22  Tada je Avram odgovorio kralju Sodoma: „Podignute ruke zaklinjem se+ Jehovi, Svevišnjem Bogu, Stvoritelju neba i zemlje, 23  da neću uzeti ništa od onoga što je tvoje,+ ni konca, ni remena na sandalama, da ne kažeš: ’Ja sam obogatio Avrama.‘ 24  Neću ništa!+ Samo ono što su mladići već pojeli, i deo za ljude koji su išli sa mnom, za Anira, Eskola i Mamriju+ — oni neka uzmu svoj deo.“+

Fusnote

 Po svemu sudeći, zamenica „oni“ odnosi se na kraljeve spomenute u 1. stihu.
 Vidi dodatak 12.
 Ili: „bitumenom“.
 Doslovno: „duše“.