Poslovice 21:1-31

21  Srce kralja slično je potocima vode u ruci Jehovinoj.+ Usmerava ga kud god želi.+  Čoveku se svi putevi njegovi čine ispravnim,+ ali Jehova prosuđuje srca.+  Pravedni i ispravni postupci Jehovi su miliji od žrtve.+  Ohole oči i nadmeno srce,+ svetiljka zlih, to je greh.+  Zamisli* marljivog čoveka sigurno donose korist,+ a ko je god brzoplet sigurno srlja u oskudicu.+  Blago stečeno jezikom lažljivim dah je koji nestaje.+ Oni koji ga tako stiču traže smrt.+  Zle će odneti pljačkanje njihovo,+ jer ne žele da čine ono što je pravedno.+  Put je čoveka tuđinca iskvaren,+ a čist je čovek čestit u delima svojim.+  Bolje je živeti u uglu krova+ nego u kući zajedno sa ženom svadljivom.+ 10  Duša zloga želi zlo,+ u očima njegovim nema milosti prema bližnjem.+ 11  Kad se podrugljivac kazni globom, neiskusan postaje mudar.+ Kad se mudrom čoveku pomogne da nešto razume,* on stiče znanje.+ 12  Kuću zloga posmatra Pravedni,+ i zle gura u nevolju.+ 13  Ko zatvara uho svoje kad se ubogi žali i jadikuje,+ i sam će zavapiti, ali neće biti uslišen.+ 14  Dar koji se daje u tajnosti utišava gnev,+ i mito u nedrima+ veliku jarost. 15  Pravedniku je radost da čini ono što je pravedno,+ a užas je za one koji čine zlo.+ 16  Čovek koji zađe s puta razboritosti*+ počivaće u društvu nemoćnih mrtvaca.+ 17  Ko voli veselje, postaće siromah,+ i ko voli vino i ulje, neće se obogatiti.+ 18  Zao čovek je otkup za pravednoga,+ i varalica staje na mesto čestitih.+ 19  Bolje je živeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i u nemiru.+ 20  Dragoceno blago i ulje u stanu su mudroga,+ a bezuman ih čovek proždire.+ 21  Ko teži za pravednošću+ i dobrotom,* nalazi život, pravednost i čast.+ 22  Mudar se penje i u grad silnih ljudi, da obori snagu u koju se grad uzda.+ 23  Ko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja.+ 24  Oholi, umišljeni hvalisavac ime je onom ko sve radi u oholom besu.+ 25  Lenštinu ubija želja njegova, jer mu ruke beže od posla.+ 26  Po ceo dan izgara od želje, a pravednik daje i ništa ne uskraćuje.+ 27  Žrtva je zlih nešto odvratno,+ posebno kad je prinosi onaj ko čini sramna dela.+ 28  Lažljiv svedok propada,+ a čovek koji sluša uvek će govoriti.+ 29  Zao čovek pokazuje drsko lice,+ a ko je čestit, učvršćuje puteve svoje.+ 30  Nema mudrosti ni razboritosti ni saveta nasuprot Jehovi.+ 31  Konj se priprema za dan bitke,+ ali spasenje dolazi od Jehove.+

Fusnote

 Ili: „Planovi“.
 Ili: „da stekne uvid u nešto“. Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Vidi fusnotu za izraz „razboritost“ u Psl 1:3.
 Ili: „vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.