Poslovice 20:1-30

20  Vino je podrugljivo,+ opojno piće bučno,+ i koga ono zavede, taj nije mudar.+  Kralj uliva strah kao i rika mladog lava.+ Ko na sebe navlači njegov gnev, greši duši svojoj.+  Čast je čoveku da se uzdrži od svađe,+ a ko je bezuman upušta se u nju.+  Zbog zime lenština ne ore;+ u vreme žetve prosi, ali ništa ne dobija.+  Duboke su vode razmišljanja u srcu čovečjem,+ ali razborit čovek zna da ih crpi.+  Mnogi se ljudi hvale dobrotom* svojom,+ ali ko će naći vernog čoveka?+  Pravednik živi* besprekorno.*+ Srećni su sinovi njegovi posle njega.+  Kralj sedi na prestolu sudskom,+ i rasteruje svako zlo očima svojim.+  Ko može reći: „Očistio sam srce svoje,+ sada sam čist od greha svoga“?+ 10  Dvojaki tegovi i dvojaka efa+ — i jedno i drugo odvratno je Jehovi.+ 11  I dete delima svojim pokazuje da li će delo njegovo biti čisto i pravo.+ 12  Uho koje čuje i oko koje vidi — i jedno i drugo Jehova je načinio.+ 13  Nemoj voleti san, da ne osiromašiš.+ Otvori oči svoje, nasiti se hleba.+ 14  „Ne valja, ne valja!“, govori kupac i odlazi,+ a posle se hvali.+ 15  Ima zlata i mnogo bisera,* ali usne na kojima je znanje dragocen su ukras.+ 16  Uzmi haljinu onome ko je garantovao za tuđinca,+ i ako se udruži sa bludnicom,* uzmi zalog od njega.+ 17  Sladak je čoveku hleb stečen na prevaru,+ ali posle mu se usta napune peskom.+ 18  Savetovanjem nastaju uspešne zamisli,*+ zato uz mudro vođstvo vodi svoj rat.+ 19  Ko ide okolo i kleveće, taj otkriva tajne;+ zato nemoj imati ništa s onim koga zavode usne njegove.+ 20  Ko proklinje oca svog i majku svoju,+ svetiljka će se njegova ugasiti kad nastupi tama.+ 21  Nasledstvo koje se od početka pohlepom stiče+ na kraju nije blagoslovljeno.+ 22  Ne govori: „Vratiću zlo!“+ Uzdaj se* u Jehovu+ i on će te spasti.+ 23  Dvojaki tegovi odvratni su Jehovi,+ i lažna vaga nije dobra.+ 24  Od Jehove su koraci čovečji.+ I kako da čovek razume put svoj?+ 25  Zamka je kad čovek brzopleto uzvikne: „Ovo je sveto!“,+ a posle razmišlja+ o tome šta je zavetovao.+ 26  Mudar kralj rasteruje zle,+ i stavlja ih pod točak.+ 27  Dah+ je čovekov svetiljka Jehovina, koja istražuje sve do dna utrobe.+ 28  Dobrota* i istina čuvaju kralja;+ dobrotom on podupire presto svoj.+ 29  Lepota je mladićima snaga njihova,+ a starcima je čast seda kosa.+ 30  Modrice čiste zlo,+ a udarci dopiru do dna utrobe.+

Fusnote

 Ili: „vernom ljubavlju“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „hodi“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
Doslovno: „korala“.
Doslovno: „tuđinkom“.
 Ili: „planovi“.
 Ili: „Položi svoju nadu“.
 Ili: „Verna ljubav“.